Sökning: "astrid lindgren c-uppsats"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden astrid lindgren c-uppsats.

 1. 1. Kulturarv som en turistisk resurs : En studie av Astrid Lindgrens värld

  Kandidat-uppsats, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Jenny Persson; [2009]
  Nyckelord :turism; kulturarv; äkthet; Astrid Lindgrens värld; Vimmerby;

  Sammanfattning : När jag fick klartecken att läsa c-kursen i aug 2008 började jag genast att fundera på ett ämne som jag skulle vilja skriva om. Jag har ett stort intresse av kulturarv och hur de används kommersiellt och började fundera på vilka kulturarv som finns i närområdet som jag skulle vilja undersöka närmare. LÄS MER

 2. 2. Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen : Utifrån kvalitativ textanalys uförd på ett urval av Astrid Lindgrens verk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Nadja Edlund; [2008]
  Nyckelord :Multi-culture; the literary view; children’s perceptions; Astrid Lindgren; Mångkultur; litteratur perspektiv; barns formning; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : AbstraktExaminationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i GävleTitel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen:Utifrån kvalitativ textanalys utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verkFörfattare: Edlund, Nadja                                                                                                         Termin och år: Ht 2008                                                                                                           Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi.Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultursamt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad avutvalda verk författade av Astrid Lindgren. LÄS MER