Sökning: "astrid lindgren jämställdhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden astrid lindgren jämställdhet.

 1. 1. Astrids mansroller : En granskning av hur män och pojkar framställs i Astrid Lindgrens skönlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Andreas Dannelöv; [2012]
  Nyckelord :Genus; Astrid Lindgren; barnböcker; styrdokument; jämställdhet;

  Sammanfattning : Läroplanerna för förskola ställer krav att pedagoger som är verksamma inom dessa skolformer skamotverka traditionella könsmönster och genusstrukturer och verka för jämställdhet mellan könen.Pedagogerna jag jobbat med genom åren har dock sällan reflekterat kring hur pojkar kan bli offerför genusstrukturer. LÄS MER

 2. 2. Astrid Lindgrens litteratur utifrån ett didaktiskt perspektiv : En idéanalys med fokus på de idéer och värderingar som författarens verk förmedlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Emelie Nilsson; Therese Pettersson; [2010]
  Nyckelord :didaktik; idéanalys; grundskolans tidigare år; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet studeras Astrid Lindgrens litteratur utifrån ett didaktiskt perspektiv. Syftet är att i en idéanalys undersöka vilka idéer och värderingar som förmedlas i ett urval av Astrid Lindgrens verk som kan vara en tillgång i undervisningen i grundskolans tidigare år, i detta fall från förskoleklass till årskurs fyra. LÄS MER