Sökning: "astrid moberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden astrid moberg.

 1. 1. Inför vår herre är vi alla smålänningar : Landskapsidentitet och historiebruk kring framstående småländska personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Westin; [2020]
  Nyckelord :history usage; regional identity; Smaland; public narrative; narrative identity; historiebruk; Småland; narrativ identitet; offentligt narrativ; landskapsidentitet;

  Sammanfattning : When history is discussed, it is commonly done in a national or international setting. The regional or local levels are often not discussed. This essay wills therefore investigate how the regional identity in the province of Småland is represented as pertaining to a select few historically significant individuals i.e. LÄS MER

 2. 2. "Genuint svenska episka monument" - Om hur Astrid Lindgren och Vilhelm Moberg konstrueras som nationella representanter i svensk mediediskurs 1992-2012

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sara Larsson; [2012]
  Nyckelord :Cultural Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER