Sökning: "astronomy"

Visar resultat 1 - 5 av 1235 uppsatser innehållade ordet astronomy.

 1. 1. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar hur stor du är. Elevers uppfattningar om astronomiska objekts storlek och skala.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sarah Lindgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :Astronomy Education Research; astronomi; planet; stjärna; solsystem; galax; universum; storlek; avstånd; vardagsföreställningar;

  Sammanfattning : Den här studien är en del av det svenska forskningsprojektet Storlek och skala i universumvid Nationellt resurscentrum för fysik, vars syfte är att undersöka elevers uppfattningar om storlek och avstånd för att kunna skapa bättre förståelse för hur det skall undervisas. Storlek och avstånd är ett underforskat område inom både svensk och internationell utbildningsinriktad astronomiforskning. LÄS MER

 2. 2. Fitting the pion and kaon mass and decay constant to lattice data

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Hector Tiblom; [2021]
  Nyckelord :chiral perturbation theory; lattice QCD; pion mass; kaon mass; decay constant; low-energy QCD; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We use lattice QCD data to perform a fit of the pion and kaon mass and decay constant to next-to-next-to-leading order (NNLO) in three-flavor Chiral Perturbation Theory (ChPT). To improve our fits, we make use of finite volume corrections at both one- and two-loop order. This turns out to provide a small but noticeable improvement of our fits. LÄS MER

 3. 3. Background Studies of the High-Intensity Baryon Extraction and Measurement (HIBEAM) Experiment at the European Spallation Source

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Blahoslav Rataj; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The High-Intensity Baryon Extraction and Measurement experiment (HIBEAM) is proposed as one of the experimental stations at the European Spallation Source (ESS). This experiment will mainly focus on the neutron into sterile neutron oscillations which violate the baryon number (B) by one unit. LÄS MER

 4. 4. Synchrotrons as a Source for Soft X-Ray Lithography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Thomas Joseph Grandsaert Jr; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : To move to lower modes in extreme ultra-violet lithography (EUVL) technology (and keep up with Moore’s law), new sources of soft X-ray radiation must be developed. It is clear from previous studies that Free Electron Lasers (FELs) can easily meet the in-band power requirements at these lower wavelength modes, however detailed studies for insertion devices (undulators) as a soft X-ray lithography (SXL) source are due for a re-evaluation. LÄS MER

 5. 5. Quantum thermodynamics explorations with a Hubbard-Holstein dimer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Emil Adam Jonatan Östberg; [2021]
  Nyckelord :QTD Quantum Thermodynamics Hubbard-Holstein Hubbard Holstein dimer Lanczos Suzuki-Trotter ST Exact diagonalization ED Hysteresis Path dependence Battery Mott-insulator; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The goal of this project is to characterize the quantum thermodynamics of a Hubbard-Holstein dimer. We explore how the standard formalism of quantum thermodynamics behaves in the context many-body physics. LÄS MER