Sökning: "asyl- och migrationspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden asyl- och migrationspolitik.

 1. 1. Asylpakten – ”ingen kommer bli nöjd”? : En analys av motiven i den politiska debatten om en EU-gemensam asylpakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Jonsson; [2022]
  Nyckelord :EU; asylpakt; asyl- och migrationspolitik; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen 2015 avslöjade stora brister inom EU:s och medlemsstaternas asylsystem. Belastningen på medlemsstaterna var ojämn och gemensamma regelverk ignorerades. LÄS MER

 2. 2. En medveten gränspolitik eller panik? : En undersökning av EU-medlemsstaternas folkrättsliga åtaganden gentemot skyddsbehövande vid extraterritoriella gränskontroller, med utblickar mot tredjelandssamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Muhieddine; [2020]
  Nyckelord :Asylum; people in need of protection; EU law; public international law; non-refoulement; extraterritorial border controls; cooperation with third countries; Asyl; skyddsbehövande; EU-rätt; folkrätt; non-refoulement; extraterritoriella gränskontroller; tredjelandssamarbeten;

  Sammanfattning : Genom åren har flyktingar och andra skyddsbehövande gjort försök att ta sig till Europa. Avsaknaden av reguljära vägar har dock resulterat i att hundratusentals människor har mist sina liv på de alternativa vägarna längs Medelhavet. LÄS MER

 3. 3. Att misstro de troende : Migrationsverket, konvertiter och "genuin religiös övertygelse"

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Nordlöf; [2019]
  Nyckelord :Migrationsverket; konvertiter; asylsökande; genuin religiös övertygelse; avslag; flyktingar; kristna; Migrationsdomstolen; konversion; sur place; misstro; migrationspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar Migrationsverkets motiveringar vid avslag i asylärenden där konversion åberopas som skäl. Med tematisk innehållsanalys har sju beslutsunderlag, skrivna av Migrationsverket, undersökts och analyserats. LÄS MER

 4. 4. HADE SVERIGE RÄTT TILL ANDRUM? - en argumentationsanalys av beslutet att strama åt migrationspolitiken i samband med flyktingkrisen år 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lindahl; [2018-02-08]
  Nyckelord :Normativ metod; argumentationsanalys; reflektivt equilibrium; flyktingkrisen; öppna gränser; burden-sharing; asyl; migration; andrum; stängda gränser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av en argumentationsanalys, pröva den rödgröna regeringens argument för sina åtstramningar i migrationspolitiken under flyktingkrisen. Utifrån de tre empiriska premisserna i regeringens huvudargument så går det att fastställa att regeringens argument bygger på en korrekt faktagrund. LÄS MER

 5. 5. Våra är de som har bott här och varit del av landet, “de” är dom som har varit del av nåt annat land”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Camilla Rydberg; [2018]
  Nyckelord :identitet; nation; nationell identitet; nationalism; språk; kritisk diskursanalys; textanalys; vi ; de ; synechdoche; imagined communities; ledarsidor; kommentarsfält; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nationalism kan ta sig uttryck genom språket. Närmare bestämt utgår studien från en kritisk diskursanalys av referens genom "vi" och "de" samt det metonymiska stilgreppet synechdoche. LÄS MER