Sökning: "asyl"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet asyl.

 1. 1. Möjligheter och hinder för ensamkommande flyktingar på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om unga ensamkommande flyktingars etablering på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ismat Mohammadi; Maja Nyström; [2023]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; arbetsmarknad; etablering; arbete; sociala nätverk; asyl;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som skapar möjligheter och hinder för ensamkommande unga flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med individer som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar från Afghanistan när det var minderåriga. LÄS MER

 2. 2. En tillgång, en belastning, och ett ansvar. : en foucauldiansk diskursanalys om hur människor på flykt har konstruerats i svensk massmedia

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dennis Mihaljevic; [2022]
  Nyckelord :asyl; flykting; diskurs; foucauldiansk diskursanalys; subjektsposition; kategorisering; metafor.;

  Sammanfattning : Denna uppsats strävar efter att undersöka hur människor på flykt konstrueras i svensk massmedia samt vilka beståndsdelar utsagorna bygger på. Detta görs med hjälp av en foucauldiansk diskursanalys och tre analytiska begrepp som består av kategorisering, metaforer och subjektspositioner. LÄS MER

 3. 3. Asyl, trovärdighet och sexuell läggning : En analys av reglering och tillämpning vid trovärdighetsbedömningar av asylsökande som åberopar förföljelsegrunden sexuell läggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Humanitära visum vid asylskäl : En kritisk analys av förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige och dess påverkan på rätten att söka asyl

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennie Rosendal; [2022]
  Nyckelord :humanitarian visas; third-country national; politics; migration; asylum; border control; international law; EU law; the right to have rights; right to leave; right to enter; humanitära visum; tredjelandsmedborgare; politik; migration; asyl; gränskontroller; internationell rätt; EU-rätt; rätten att ha rättigheter; rätten att lämna; rätten att inträda;

  Sammanfattning : Humanitarian visas for asylum purposes have been widely discussed in recent years. With few alternatives at their disposal, refugees are forced to illegal and dangerous routes in their attempts to reach Europe. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för implementering av obligatorisk samhällsintroduktion : Finns förståelsen, förmågan och viljan hos tjänstemännen på Migrationsverket att implementera policyn?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexandra Brännmark; [2022]
  Nyckelord :Migrationsverket; samhällsintroduktion; policyimplementering; handlingsutrymme; gatubyråkrater; frontlinjebyråkrater;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera vilka förutsättningar tjänstemän på Migrationsverket har, för att implementera regeringens beslut om obligatorisk samhällsintroduktion. Sedan 1 oktober 2021 är det en obligatorisk policy, för alla som ansöker om asyl för första gången. LÄS MER