Sökning: "asyl"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet asyl.

 1. 1. Vad innebär begreppet asylrätt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Volgsten; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet asylrätt definieras sällan trots att det används i flera rättighetsinstrument samt i nationella rättsordningar. Asylrätt positioneras ofta som en mänsklig rättighet men innebär ingen direkt rätt till skydd för individen utan anses istället vara en rättighet tillhörande staten. LÄS MER

 2. 2. En icke-troendes bekännelser - En uppsats om problemen med att bevisa och bedöma den genuina övertygelsen av en icke-tro i asylprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Piironen; [2019]
  Nyckelord :Icke-tro; asyl; genuin övertygelse; förföljelse; alternativt skyddsbehov.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahim Mangal; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Frivilligas roll för upprätthållandet av samhällets resiliens under flyktingsituationen 2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Klara Peraic; [2019]
  Nyckelord :resiliens; frivilliga; flykting; krishantering; flyktingkris; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the years, societies have faced different complex and hazardous events which has put their resilience to test. The refugee crisis is one event that usually do not fall within the framework of what a country or a political sector is prepared for. LÄS MER

 5. 5. Att misstro de troende : Migrationsverket, konvertiter och "genuin religiös övertygelse"

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Nordlöf; [2019]
  Nyckelord :Migrationsverket; konvertiter; asylsökande; genuin religiös övertygelse; avslag; flyktingar; kristna; Migrationsdomstolen; konversion; sur place; misstro; migrationspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar Migrationsverkets motiveringar vid avslag i asylärenden där konversion åberopas som skäl. Med tematisk innehållsanalys har sju beslutsunderlag, skrivna av Migrationsverket, undersökts och analyserats. LÄS MER