Sökning: "asyl"

Visar resultat 11 - 15 av 265 uppsatser innehållade ordet asyl.

 1. 11. Tillfälligt ovälkommen : Om begränsningar av asylrätten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Zhwan Khalid; [2019]
  Nyckelord :Asyl; mänskliga rättigheter; universalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Tvivelaktiga metoder för livsavgörande beslut - En studie av tillämpningen av bevislättnadsregeln benefit of the doubt vid användandet av medicinska åldersbedömningar för att fastställa asylsökandes ålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Ramsay Aigrot; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2015 ansökte 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa asylsökande var 35 369 ensamkommande barn. Detta var en femdubbling jämfört med föregående år. När den som söker asyl är ett barn har denne fler rättigheter och högre krav ställs på mottagandet. LÄS MER

 3. 13. Svenska statens gränskontroll av kön och sexualitet : En diskursanalys av hur staten konstruerar och reproducerar kön och sexualitet när könsidentitet eller sexuell läggning åberopas som skyddsskäl

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Nygren; Timmy Petersson; [2019]
  Nyckelord :discourse; sexual orientation; gender; asylum; Sweden; the hetrosexual matrix; diskurs; sexuell läggning; kön; asyl; Sverige; den heterosexuella matrisen;

  Sammanfattning : In 2006 a new law in Sweden let refugees apply for asylum on the grounds of them being in need of protection due to their gender or sexual orientation. Due to this law, the Swedish migration authority are the ones who decide whether or not a person has made it likely to be of a certain gender or sexual preference and whether or not they are in need of protection in Sweden due to this. LÄS MER

 4. 14. “Du kan inte tro hvad jag längtar efter mitt kära hem och mina kära” : En inblick i fem kvinnliga patienters sjukdomsberättelser under tidigt 1900-tal, utifrån patient- och läkarperspektiv.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2019]
  Nyckelord :sinnessjukvård; vård; kvinnor; mentalsjukhus; sjukhus; sinnessjuk; sinnessjukhus; kvinnliga patienter;

  Sammanfattning : Under den andra halvan av 1800-talet genomgick den svenska sinnessjukvården stora förändringar. Nya sjukhus byggdes, den ekonomiska situationen förbättrades och sinnessjukvården i stort genomgick en professionalisering. LÄS MER

 5. 15. Särskild utlänningskontroll. En undersökning av beviskrav och rätten till effektiv domstolsprövning vid kvalificerade säkerhetsärenden.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melody Elahi Shostari; [2018-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den sedan millennieskiftet ökade terrorhotsbilden mot Sverige har bl.a. föranlett ett ökat behov av effektiv lagstiftning som inte bara reglerar bestraffning av terrorbrott utan även reglerar hantering av sådan presumerad brottslighet. LÄS MER