Sökning: "asylrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet asylrätt.

 1. 1. En (tro)värdig skyddsgrund? Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylmål med sexuell läggning som skyddsgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanne Östergren; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; flyktingrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt svensk rätt har den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin faktiska eller tillskrivna sexuella läggning rätt att erhålla flyktingstatus. Många asylsökanden har svårt för att ta fram tillräckligt med skriftligt underlag för att asyl ska kunna beviljas. LÄS MER

 2. 2. Sårbart skydd – en undersökning av rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD utifrån Europakonventionen ur ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Lie; [2021]
  Nyckelord :PTSD; asylprocess; EKMR; CRPD; folkrätt; asylrätt; funktionsrätt; intersektionalitet; jämlikhet; sårbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. LÄS MER

 3. 3. Att göra sig trovärdig som HBTQI-person i svensk asylrätt : En queerteoretisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolens trovärdighetsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Annie Palm; [2021]
  Nyckelord :HBTQI; Migrationsverket; migrationsdomstolen; trovärdighetsbedömning; trovärdighet; queerteori; asylutredning; asylrätt; asyl;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and derive a more profound understanding on how the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm determine the credibility of LGBTQI-persons applying for asylum in Sweden. Through a qualitative content analysis of nine cases where decisions from both the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm are used, this study aims to determine what is required from LGBTQI asylum seekers to prove their reliability and credibility. LÄS MER

 4. 4. Är min sexuella läggning trovärdig? En studie gällande den praktiska tillämpningen av trovärdighetsbedömningen vid åberopande av sexuell läggning som skyddsskäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration har under en lång period varit ett aktuellt ämne och tusentals människor migrerar varje dag. En del av dessa tvingas fly från sina hemländer då de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. En person anses enligt 4 kap. LÄS MER

 5. 5. En trovärdig sexuell läggning - Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; asylrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, those who are persecuted because of their actual or attributed sexual orientation have the right to obtain refugee status. However, such asylum cases are often difficult to assess, as there is often no evidence. LÄS MER