Sökning: "asylrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet asylrätt.

 1. 1. Out of sight, out of mind : hinder för att ersätta rätten att söka asyl med enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Hovemyr; [2018]
  Nyckelord :resettlement; non-refoulement; right to seek asylum; asylum; CEAS; safe third country; principen om non-refoulement; non-refoulement; vidarebosättning; kvotflyktingsystem; CEAS; EU; asylrätt; rätt att söka asyl; säkert tredje land;

  Sammanfattning : I kölvattnet av den så kallade flyktingkrisen 2015 har allt fler röster höjts i Europa om att förändra asylrätten för skapa ett mer förutsebart och hållbart asylmottagande. Diskursen synliggör asylrättens centrala rättighetskonflikt där det allmännas intresse av reglerad invandring vägs mot den enskildes rätt till asyl. LÄS MER

 2. 2. Att fly väpnad konflikt : Om kompletterande skydd och rätten till ett värdigt liv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanne Lindered; [2018]
  Nyckelord :Human dignity; armed conflict; refugee law; complementary protection; the right to a dignified life; human rights law; Mänsklig värdighet; väpnad konflikt; asylrätt; kompletterande skydd; rätten till ett värdigt liv; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Armed conflicts of our time tend to be prolonged, characterised by indiscriminate violence and the direct targeting of civilians. These conflicts cause situations where civilians are not only at risk of being exposed to threats of direct violence, but also unbearable humanitarian situations, a form of indirect harm resulting from armed violence. LÄS MER

 3. 3. Vuxen man i arbetsför ålder : Om internt flyktalternativ i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Hagman; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; asylrätt; Afghanistan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Säkra tredjeländer - En undersökning av asylprocedurdirektivets bestämmelse om säkra tredjeländer och dess förhållande till rätten till asyl samt artikel 3 EKMR.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Stattin Sendin; [2018]
  Nyckelord :Non-refoulement; Säkra tredjeländer; asyl; asylrätt; artikel 3 EKMR; flykting; asylprocedurdirektivet; EU-rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det (a)politiska könet - En kritisk diskursanalys om asylsökande kvinnor i relation till politisk flyktinggrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Kraft; [2018]
  Nyckelord :asylrätt; kvinnorätt; internationell rätt; mänskliga rättigheter; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Throughout history, politics has been dominated by men and the phenomenon still exists today in many parts of the world. When women are not given access to the public sphere, their social impact inevitably takes place in the private. Nevertheless, the view of the woman as non-political has led to these actions not being entirely recognized. LÄS MER