Sökning: "asylrätten"

Visar resultat 16 - 20 av 33 uppsatser innehållade ordet asylrätten.

 1. 16. Vem är det som har bytt spår? - om motiven till regleringarna kring AT-UND och spårbyte samt tillämpningens faktiska effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Olsson; [2016]
  Nyckelord :AT-UND; spårbyte; migrationsrätt; asylrätt; asylsökande; arbeta; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje stat har rätt att kontrollera sina gränser och bestämma vem som får vistas på det egna territoriet. Ett undantag från denna statssuveränitet är den absoluta rätten för skyddssökande att söka asyl. LÄS MER

 2. 17. To Europe and Back Again: A Study of the Legality of Readmissions to Georgia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henning Boström; [2015]
  Nyckelord :Georgia; safe third country; readmission; European Convention on Human Rights; asylum law; human rights law; Public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This graduate thesis examines if readmitting asylum seekers from EU member states to Georgia without first thoroughly assessing their claims would be illegal on the grounds that it would expose them to a real risk of ill-treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights. The basis of asylum law is protection based on individual grounds. LÄS MER

 3. 18. Utredningsskyldigheten och asylsökande ensamkommande barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nena Milovanovic; [2015]
  Nyckelord :barnets bästa; ensamkommande barn; utredningsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Chronological age is an important part of every person’s identity and in the Western communities it is given that everyone knows how old they are. However, it is not the case for people coming from certain countries in the Middle East where birth records do not exist and where it is highly unusual for someone to celebrate a birthday. LÄS MER

 4. 19. Rysk roulette: Hur rättssäkra är språkanalyserna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leandro Grimstål; [2014]
  Nyckelord :Språkanalys; Språkanalyser; Asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylprövningen i Sverige sker i huvudsak utifrån reglerna i FPL, FL och UtlL. Tillsammans med internationella rättskällor och vissa allmänt accepterade rättsgrundsatser ska de säkerställa en snabb, rättvis och rättssäker prövning. Arbetet syftar till att granska hur den svenska asylprövningen förhåller sig till dessa regler. LÄS MER

 5. 20. Är du ett barn eller en vuxen? En utredning om ensamkommande ungas rättsliga ställning i asylprocessen och en jämförelse mellan åldersbedömningen i Sverige och Storbritannien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; [2014]
  Nyckelord :ensamkommande barn; åldersbedömning; migrationsprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamkommande unga som flyr undan krig eller förföljelse i sitt hemland möts i det nya landet av en migrationsprocess där åldern är central för prövningen av uppehållstillstånd. Anledningarna till det är flera. Bland annat tillerkänns personer under 18 år bostad, utbildning och sjukvård. LÄS MER