Sökning: "asylsökande statistik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden asylsökande statistik.

 1. 1. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 2. 2. Asylsökande, brott och utvisningar : En analys om verkighetens statistik och processer i ett vilset medieklimat

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nergiz Yetiz; [2017]
  Nyckelord :asylum-seeker; crime; deportation; Swedish Foreigners Acts; refugees; applying for asylum; Swedish Migration Board; principle of proportionality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför skiljer sig länders asylmottagande? En kvantitativ studie av politisk tillhörighet, BNP och asylmottagande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Juggas Öberg; Oscar Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Asylmottagande; politisk tillhörighet; BNP per capita; migrantionspolitik; Europa; 2015; flyktingkrisen; asylsökande; statistik; kvantitativ studie; intervallskalenivå; ordinalskaletest.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns en stor diskrepans mellan de europeiska ländernas asylmottagande. Denna uppsats undersöker två möjliga förklaringsvariabler, BNP per capita och politisk tillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa hos asylsökande och flyktingar i ett främmande land. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Theo Capelan Konnéus; [2016]
  Nyckelord :Flyktingar; Asylsökande; Ensamkommande; Asylprocess; Psykisk ohälsa; PTSD; Depression; Ångest; Stress; Transkulturell omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Asylsökande och flyktingar anses vara särskilt utsatta för psykisk ohälsa då pre- och postmigratoriska faktorer tillsammans kan bidra till en kumulativ ohälsoproblematik. Upplevelser av våld, krig och tortyr i hemlandet kan leda till svåra psykiska besvär samtidigt som osäkerhet kring asylprocessen, utanförskap och kommunikationssvårigheter ytterligare försvårar tillvaron i det nya landet. LÄS MER

 5. 5. Vem är det som har bytt spår? - om motiven till regleringarna kring AT-UND och spårbyte samt tillämpningens faktiska effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Olsson; [2016]
  Nyckelord :AT-UND; spårbyte; migrationsrätt; asylrätt; asylsökande; arbeta; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje stat har rätt att kontrollera sina gränser och bestämma vem som får vistas på det egna territoriet. Ett undantag från denna statssuveränitet är den absoluta rätten för skyddssökande att söka asyl. LÄS MER