Sökning: "asylsökande"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade ordet asylsökande.

 1. 1. ”Nu behöver svenskt flyktingmottagande ett andrum” Flyktingkrisen 2015 i Sverige och presskonferensen som byggde muren – en studie om säkerhetisering och hur regeringen talade om hotet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bedman; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen i Europa år 2015 skälvde till Sverige. Den dåvarande rödgröna regeringen vände snabbt från sin generösa flyktingpolitik till att bli restriktiv, med hänvisning åt att myndigheter och samhällsfunktioner var under högt tryck och behövde ”ett andrum”. Detta skedde första gången under en presskonferens den 24 november. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser av att vårda flyktingar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Violetta Rashedi; Abraham Teklay Tekle; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; vårdpersonal; flyktingar; asylsökande; papperslösa; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har Sverige förändrats till ett samhälle med olika nationaliteter. Att vårda flyktingar ställer ökade krav på vårdpersonalen då flyktingar är en heterogen grupp med komplexa vårdbehov, vården sker i tvärkulturella interaktioner i system som inte är strukturerade för flyktingar. LÄS MER

 3. 3. Sårbart skydd – en undersökning av rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD utifrån Europakonventionen ur ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Lie; [2021]
  Nyckelord :PTSD; asylprocess; EKMR; CRPD; folkrätt; asylrätt; funktionsrätt; intersektionalitet; jämlikhet; sårbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. LÄS MER

 4. 4. Funktionshindrande erfarenheter : en litteraturstudie om mottagandet av flyktingar med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Mogensen; Helena Engström; [2021]
  Nyckelord :asylum seeker; disability; impairment; intersectionality; refugee; social model; asylsökande; flykting; funktionshinder; funktionsnedsättning; intersektionalitet; social model;

  Sammanfattning : Flyktingar med funktionsnedsättning tillhör två marginaliserade grupper och är därför extra utsatta. Det saknas samlad kunskap om deras situation. Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka hinder som flyktingar med funktionsnedsättning möter i samband med mottagandet och inledande etableringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska Interventioner För Vuxna Flyktingar : En Scoping Review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Deema Said; Juliana Babana; [2021]
  Nyckelord :Asylum seekers; culture; meaningful activities; occupational therapy; treatment; Arbetsterapi; asylsökande; behandling; kultur; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Antalet flyktingar ökar i dagens samhälle och när de anländer till ett nytt land finns det en risk att de berövas nödvändiga eller meningsfulla aktiviteter. Orsaken till att de drabbas av aktivitetsberövning är på grund av olika faktorer som språk, miljö och kultur. LÄS MER