Sökning: "asylsökande"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet asylsökande.

 1. 1. Den asylsökande kvinnans underordning och manligt nätverk. En kritisk diskursanalytisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas tillämpning av manligt nätverk och bedömning av den asylsökande kvinnans skyddsbehov.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Donjeta Krasniqi; [2020-10-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnor i Sverige som har utsatts för könsbaserat våld har möjlighet att anmäla våldet genom att vända sig till polisen. Denna möjlighet talar för att det finns en gemensam förståelse för att det är polisen och i förlängningen staten som har det yttersta ansvaret för att både förebygga och utreda sådana här brott i samhället. LÄS MER

 2. 2. Asylsökande i Sveriges häkten: en nödvändig säkerhetsåtgärd eller ett tecken på en crimmigration-utveckling i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anabell Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Immigrants, asylum seekers and refugees with no swedish passport or residence permit can under particular circumstances be transferred to and held in custody. For the sake of simplicity, all of the terms above will be referred to as “immigrants etc.” in this abstract. LÄS MER

 3. 3. Beviskravet ”sannolikt” och bevisvärdering i konversionsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Isacson; [2020]
  Nyckelord :Migrationsrätt; bevisvärdering; konversionsärenden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. LÄS MER

 4. 4. Att bosätta sig för samhällets skull: En WPR-analys av svenska riksdagens debatt om EBO-lagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tanya Möller Forastieri; [2020]
  Nyckelord :EBO-lagen; WPR; Arendt; asylsökande; statssuveränitet; välfärd; universella mänskliga rättigheter; bostadspolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida asylsökande uppfattas som rättighetssubjekt i den svenska Riksdagens diskurs om Lagen om eget boende (EBO-lagen), för att därigenom uppmärksamma vilka möjligheter icke-medborgare har att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i ett nationalstatligt system. För att studera detta använder jag mig av ett teoretiskt perspektiv som har sin utgångspunkt i Hannah Arendts “rätten att ha rättigheter”, samt av Carol Bacchis “What’s the problem represented to be”-ansats som metod. LÄS MER

 5. 5. Är vi verkligen lika inför lagen? : En studie om tjänstemannens handlingsutrymme på migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Dany Yasso; [2020]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Migrationsverket; Lipsky; Policyförståelse; Kunskapsnätverk; Policyövertygelse;

  Sammanfattning : Studien handlar om tjänstemannens handlingsutrymme på migrationsverket och dess påverkan på implementeringen av policyn. En kvalitativ studie där det empiriska materialet består av samtalsintervjuer med fem handläggare från olika orter och asylprövningsenheter. LÄS MER