Sökning: "asylsökande"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade ordet asylsökande.

 1. 1. ”Nu behöver svenskt flyktingmottagande ett andrum” Flyktingkrisen 2015 i Sverige och presskonferensen som byggde muren – en studie om säkerhetisering och hur regeringen talade om hotet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bedman; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen i Europa år 2015 skälvde till Sverige. Den dåvarande rödgröna regeringen vände snabbt från sin generösa flyktingpolitik till att bli restriktiv, med hänvisning åt att myndigheter och samhällsfunktioner var under högt tryck och behövde ”ett andrum”. Detta skedde första gången under en presskonferens den 24 november. LÄS MER

 2. 2. The view on integration in Sweden : A critical discourse analysis of the debate on exempting the whole of Malmö from the EBO law

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Carlson Ebba; [2021]
  Nyckelord :Integration; EBO law; asylum seekers; critical discourse analysis; Sweden; Integration; EBO lagen; asylsökande; kritisk diskursanalys; Sverige;

  Sammanfattning : This study examines the view on integration in Sweden. The material consists of debate articles from 2020 regarding exempting Malmö from EBO, the law on the right for asylum seekers to arrange their own housing. LÄS MER

 3. 3. "När man är så svag kan vem som helst guida dig att göra vad som helst" : En kvalitativ studie om asylsökandes upplevelser av asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Aya Hasan; [2021]
  Nyckelord :asylum seekers; process; crime; mental health; asylprocess; asylsökande; brottslighet; mental hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera asylsökandes upplevelser om ifall asylprocessen varit brottsgenererande eller ökat den psykiska ohälsan. De kriminologiska teorier som använts för att kunna förklara relationen är stämplingsteorin, strain, och sociala band. LÄS MER

 4. 4. Geografiska begränsningar – för ditt eget bästa? : Förväntade effekter av ändringen i lagen om asylsökandes eget boende

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Matilda Törneke; [2021]
  Nyckelord :EBO; asylsökande; bosättning; samhällsplanering; segregation; kommunförvaltning;

  Sammanfattning : I studien granskas ändringen i lagen om mottagande av asylsökande, som möjliggör för 32 kommuner att tillämpa geografiska restriktioner för asylsökandes eget boende i områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Studiens frågeställningar rör hur asylsökandes eget boende framställs bland kommunala tjänstepersoner och politiska handlingar, vad för problem som lagändringen ämnar lösa och vad för effekter som förväntas av lagändringen. LÄS MER

 5. 5. "Vi har inte kommit hela vägen hit för att bara åka tillbaka" : En kvalitativ intervjustudie gällande ensamkommandes upplevelse av de krav som den nya gymnasielagen föreskriver

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Mathilda Törnebladh; Claudio Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nya Gymnasielagen; Asylprocess; Flykting; Psykisk Ohälsa; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Enligt Michael (2020) har förutsättningarna samt levnadsförhållanden försämrats för redan utsatta grupper, såsom flyktingar och asylsökande under coronapandemin och de står inför stora utmaningar bland annat när det kommer till att hitta arbeten. Att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier är ett krav på ungdomar enligt Nya Gymnasielagen, vilket i sig riskerar att ha en inverkan på individens psykiska hälsa men som i rådande pandemi blir än mer stressfyllt (Asylrättscentrum, 2020). LÄS MER