Sökning: "asylum seeker"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden asylum seeker.

 1. 1. The land of a thousand refused asylum seekers – the state of resources, coping strategies and prospects for the future: experiences of refused asylum seekers living in Finland

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Teija Kukkonen; [2019-12-10]
  Nyckelord :Refused asylum seekers; resources; coping strategies; social capital; agency;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to examine the experiences of refused asylum seekers in Finland byfinding out their state of resources, coping strategies and prospects for the future. In addition,the thesis considered the respondents’ messages to Finnish decision-makers. LÄS MER

 2. 2. Respect for Fundamental Rights in Credibility Assessment of LGBTIQ+ Asylum Seekers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rubén Pomar Mir; [2019-09-13]
  Nyckelord :LGBTIQ community; asylum; asylum seeker; fundamental rights; queer asylum;

  Sammanfattning : This thesis investigates an increasingly important topic in the European Union (EU). I analyze challenges to respecting fundamental rights when assessing the credibility of LGBTIQ+ asylum seekers in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Social workers with borders Finnish social workers’ perceptions of transnationalism in the practice with unaccompanied minor migrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Joutsijoki; [2019-01-31]
  Nyckelord :Social work; unaccompanied minor; asylum seeker; refugee; transnational migration;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to study the perceptions which Finnish social workers hold of transnationalism in their practice with unaccompanied minors. Seeing how they perceived it as part of the minor’s lives, how they took into consideration the transnational family ties, and how transnational was their own practice were the questions that this study intended to answer. LÄS MER

 4. 4. Möten med Hälso- och sjukvården : Erfarenheter hos patienter med flyktingbakgrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Karlsson; Lina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Asylum seeker; Caring Science; Experiences; Literature study; Refugee; Asylsökande; Erfarenheter; Flykting; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter belysas. LÄS MER

 5. 5. An examination of voice and spaces of appearance in artistic representations of migration experiences: Art practices in a political arena

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lan Yu Tan; [2019]
  Nyckelord :migration; art; communication for development; Trampoline House; Center for Art on Migration Politics; Denmark;

  Sammanfattning : Denmark has one of the toughest immigration laws in Europe and legislation has become even tighter. Amid this political climate, a gleam of hope in the form of a refugee and asylum-seeker community centre was established. This centre is called Trampoline House and works to provide refugees and asylum-seekers a place of refuge, hope and community. LÄS MER