Sökning: "asylum seekers"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden asylum seekers.

 1. 1. Integration med ett klick? : En studie av gigekonomins effekt på flyktingars arbetsmarknadsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Björk; Aliki Bizas; [2019]
  Nyckelord :gig economy; refugees; labour market; panel data analysis; gigekonomi; flyktingar; arbetsmarknad; paneldataanalys;

  Sammanfattning : Sedan 2015, då antalet asylsökande i Sverige nådde rekordhöjder, har frågan om hur flyktingar ska integrera sig i samhället tagits upp. Konsensus är att arbetsmarknadsetableringen är en viktig faktor och därmed har så kallade ”enkla jobb” föreslagits som en lösning på att öka sysselsättningen för flyktingar. LÄS MER

 2. 2. Tredje sektorn - I frontlinjen för integration : En kvalitativ studie om civilsamhällets syn på integration och sin roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Granberg; Fanny Kapstad; [2019]
  Nyckelord :Integration; civilsamhället; asylsökande; ansvarsfördelning; samverkan.;

  Sammanfattning : Asylsökande står idag inför långa väntetider vilket kan bidra till osäkerhet och psykisk ohälsa hos individer. Detta kan i sin tur leda till depression. Ideella organisationer i civilsamhället erbjuder många insatser av integrerande karaktär till asylsökande. LÄS MER

 3. 3. Dehumanisation of asylum seekers : Case study of the Nauru Files

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Lundin; [2019]
  Nyckelord :Dehumanisation; asylum seekers; refugees; migration; Australia; politics; Nauru; offshore processing;

  Sammanfattning : In October 2016 the newspaper the Guardian published an interactive database online with classified incident reports from an Australian overseas asylum seeker processing centre on the island republic of Nauru. The incident reports describe events that occurred within the Nauru Regional Processing Centre and this collection of over 2000 documents were given the name of “Nauru Files”. LÄS MER

 4. 4. Supporting integration processes with social computing applications. A case of study: Kronoberg, Sweden in 2017

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Diego Davila; [2019]
  Nyckelord :Integration; Refugees; ICT; development;

  Sammanfattning : The widespread diffusion of Information and Communication Technologies (ICT) and its integration in our day-to-day activities, has transformed our societies in different ways (Cachia, 2007).  The potential and current application of technology devices and computing applications for improving peoples’ quality life has become an important area of study for different think tanks; and subject of constant regulation and policies by governments and multilateral organizations. LÄS MER

 5. 5. Lärares förståelse av PTSD bland vuxna elever med flyktingbakgrund : - en kvalitativ intervjuundersökning ur pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Eva Holmkvist; [2019]
  Nyckelord :trauma; språkinlärning; fokusgrupp; undervisningsmaterial; stödteknik; klassrumsmiljö; koncentration; minne;

  Sammanfattning : Many refugees and asylum-seekers have been exposed to traumatic events prior to resettlement. This study examines Swedish language teachers’ understandings of post-traumatic stress disorder (PTSD) among adult refugee students who need to learn the societal language to restart their lives. LÄS MER