Sökning: "asylum"

Visar resultat 1 - 5 av 725 uppsatser innehållade ordet asylum.

 1. 1. "Wir schaffen das!" - En kvantitativ innehållsanalys om svensk nyhetsbevakning av EU:s asylpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Sandberg; Raphaelle Sisask; [2019-06-28]
  Nyckelord :Gestaltning; uppmärksamhetscykel; EU; Europa; flykting; flyktingkris; DagensNyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; kvantitativ innehållsanalys; Framing; issue-attention-cycle; media-attention-cycle; EU; refugee; refugee-crisis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : During the refugee crisis of 2015 and 2016 the European Union experienced an unparalleled amount of refugee and migrant arrivals. ​As member states and political parties disagreed on how to respond to the migratory pressures, ​the parliaments ​2014​-​2019​ legislative ​term would be characterized by numerous internal conflicts. LÄS MER

 2. 2. Social workers with borders Finnish social workers’ perceptions of transnationalism in the practice with unaccompanied minor migrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Joutsijoki; [2019-01-31]
  Nyckelord :Social work; unaccompanied minor; asylum seeker; refugee; transnational migration;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to study the perceptions which Finnish social workers hold of transnationalism in their practice with unaccompanied minors. Seeing how they perceived it as part of the minor’s lives, how they took into consideration the transnational family ties, and how transnational was their own practice were the questions that this study intended to answer. LÄS MER

 3. 3. Are the Swedish police racially biased? A study about potential racial profiling by Swedish Police Authority

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Behnam Nofar; [2019]
  Nyckelord :Racial profiling; Sweden; US; Swedish Police Authority; Roma register; Kalla Fakta; internal immigration control; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Racial profiling is something that has been occurring in different contexts and countries for decades. When discussing the topic, it usually refers to the police authority conducting direct or indirect racial profiling of individuals who seem suspicious or that have foreign appearance compared to the native population. LÄS MER

 4. 4. Integration med ett klick? : En studie av gigekonomins effekt på flyktingars arbetsmarknadsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Björk; Aliki Bizas; [2019]
  Nyckelord :gig economy; refugees; labour market; panel data analysis; gigekonomi; flyktingar; arbetsmarknad; paneldataanalys;

  Sammanfattning : Sedan 2015, då antalet asylsökande i Sverige nådde rekordhöjder, har frågan om hur flyktingar ska integrera sig i samhället tagits upp. Konsensus är att arbetsmarknadsetableringen är en viktig faktor och därmed har så kallade ”enkla jobb” föreslagits som en lösning på att öka sysselsättningen för flyktingar. LÄS MER

 5. 5. Sharing Responsibility or Protecting Borders? : A Qualitative Analysis of the Development of the Common European Asylum System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Myrberg; [2019]
  Nyckelord :liberal intergovernmentalism; neofunctionalism; postfunctionalism; asylum; Common European Asylum System; CEAS; European integration; EU;

  Sammanfattning : Building on three theories of European integration – liberal intergovernmentalism, neofunctionalism and postfunctionalism – I offer an explanation to the process and outcomes of the development of the Common European Asylum System (CEAS) between 2008 and 2018. The process to establish the CEAS has been characterized by clashing actor preferences, which forced actors into negotiations. LÄS MER