Sökning: "asymmetric cost"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden asymmetric cost.

 1. 1. Varför starka stater förlorar asymmetriska konflikter : Globaliseringens effekter på folkviljan

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Holmberg; [2020]
  Nyckelord :interdependence; realism; cost-tolerance; asymmetric conflict; multiple linear regression; strategy; military power; war outcome; asymmetrisk konflikt; kostnadstolerans; multipel linjär regression; strategi; konfliktutfall; komplex interdependens; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Why do strong states, despite their far superior military capabilities, experience increasing difficulties in defeating small states in asymmetric conflicts? In this thesis I develop a conceptual framework based on Keohane & Nye's theory of complex interdependence, in which I argue that the increased degree of mutual interdependence among strong states leads to decreased cost-tolerance when exercising military power. This, in turn, leads to power being exercised in other forms such as different types of sanctions, influence on political agendas or through political pressure made possible by asymmetric vulnerabilities. LÄS MER

 2. 2. Study of an Isolated and a Non-Isolated Modular DC/DC Converter : In Multi-Terminal HVDC/MVDC grid systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ranjithh Raj Ram Prakash; [2019]
  Nyckelord :High power high voltage DC-DC converter; Isolated non-isolated DC-DC converter; HVDC MVDC interconnection; HVDC HVDC point-to-point link; Modular multilevel converter; Transformer driven MMC; Steady state transient DC fault analysis; High Power DC DC-omvandlare med hög spänning; Isolerad och icke-isolerad DC-DC-omvandlare; HVDC MVDC-anslutning; HVDC HVDC-punkt-till-punkt-länk; Modulär multilevelomvandlare; Transformatorstyrd MMC; Stabilitet DC felanalys;

  Sammanfattning : För sammankoppling av multi-terminala HVDC-system med punkt-till-punkt kopplingar ärDC-DC-omvandlaren den enda möjliga sammankopplingen. Därför genomgår problemenmed spänningsmatchning och likspänningsströmbegränsning i högspännings DC-systemomfattande forskning samt ligger i fokus för denna avhandling. LÄS MER

 3. 3. Hur kan blockkedjeteknik hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot opportunism, jämfört med traditionella avtalslösningar? : En fallstudie om korruption i biståndsprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kent Klasson; Nicoline Lind; [2019]
  Nyckelord :Contractual processes; opportunistic behavior; aid; corruption; transaction costs; blockchain-based solutions; cryptocurrencies; smart contracts; tokens; Avtalsprocesser; opportunistiskt beteende; bistånd; korruption; transaktionskostnader; blockkedjebaserade lösningar; kryptovalutor; smarta kontrakt; tokens;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera huruvida korruption i biståndsprocesser bättre kan hanteras via de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens, jämfört med traditionellt biståndsgivande. Vidare ämnar studien applicera resultaten från fallstudien på generella avtalsprocesser exponerade mot opportunism, för att analysera huruvida de blockkedjebaserade lösningarna bättre kan hantera transaktionskostnader jämfört med traditionella avtalslösningar. LÄS MER

 4. 4. Optimizing Bike Sharing System Flows using Graph Mining, Convolutional and Recurrent Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Davor Ljubenkov; [2019]
  Nyckelord :Data Science; Data Visualization; Bike-Sharing Systems; Graph Mining; Time Series Prediction; Machine Learning; Deep Learning; Recurrent Neural networks; Convolutional Neural Networks; Shareable Cities; Urban Informatics;

  Sammanfattning : A Bicycle-sharing system (BSS) is a popular service scheme deployed in cities of different sizes around the world. Although docked bike systems are its most popular model used, it still experiences a number of weaknesses that could be optimized by investigating bike sharing network properties and evolution of obtained patterns. LÄS MER

 5. 5. R&D Induced IPO Underpricing - Money Gladly Left on the Table

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julia Blomstergren; Ellen Daver; [2019]
  Nyckelord :Information asymmetry; IPO underpricing; R D; Quality signal; External financing;

  Sammanfattning : Previous research has found that for firms investing in R&D, asymmetric information between firm insiders and outsiders raises the cost of external capital above the fair level. In this paper, we examine how the presence of R&D activities affects firms' cost of raising capital in a special case of external financing - namely, the IPO. LÄS MER