Sökning: "asymmetric information"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden asymmetric information.

 1. 1. The venture capital advantage in technology firms: An IPO analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Saiteja Sriramagiri; Xuan Zhou; [2021-09-23]
  Nyckelord :venture capital “VC” ; ; reputation; initial public offering “IPO” ; asymmetric information; technology;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. M&A during a pandemic – Alterations of processes A case study on a Swedish strategic serial acquirer in the tech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vanja Amin; Anton vom Hofe; [2021-06-24]
  Nyckelord :M A; process alterations; Covid-19; external shocks; asymmetric information;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Avgörande faktorer för abnormal avkastning vid aktiesplit. 

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Enok Gartvall; Carl Landahl; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies how stock splits on the Nasdaq Composite Index between 2001-2019 affect the abnormal returns around the announcement day. Furthermore, it also examines which factors may explain the abnormal returns. Four hypotheses are constructed and then tested by using an event study and a regression model. LÄS MER

 4. 4. Fastighetspaketering : Det populära förfarandets effekt för mindre fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erik Boos; Ludwig Wahlqvist; Daniel Maman; [2021]
  Nyckelord :Packaging of real estate; transaction process; due diligence; asymmetric information; transaction costs and information problems.; Fastighetspaketering; transaktionsprocessen; due diligence; asymmetrisk information; transaktionskostnader och informationsproblemet;

  Sammanfattning : Det populära förfarandet fastighetspaketering som idag är branschnorm, innebär att det ägande bolaget överlåts och utseendet på transaktionsprocessen förändras. Förändringen innebär en utökad undersökningsprocess, i form av en Due Diligence. LÄS MER

 5. 5. Effects of Endogenous Risks in Contract Design : A Theoretical and Empirical Analysis of the Optimal Contract Design in the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julio Cesar De Barros Cruz; [2021]
  Nyckelord :Procurement contracts; Contract theory; Contract design; Principal agent; Asymmetric information; Optimal contract; Endogenous risk; Risk aversion; Incentive; Upphandlingskontrakt; Kontraktsteori; Kontraktsdesign; Principal agent; Asymmetrisk information; Optimalt kontrakt; Endogen risk; Riskaversion; Incitament;

  Sammanfattning : The architecture, engineering and construction industry faces challenges when dealing withprocurement contract design and risk-handling. The optimal contracting practices have beenworldwide studied in areas of contract theory which studies how the optimal incentivemechanism (“contracts”) can be designed to encourage the parties to behave more efficiently. LÄS MER