Sökning: "asymmetrical components"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden asymmetrical components.

 1. 1. Relationen mellan chefer och medarbetare - Ett principal-agent-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jens Andersson; Olle Karlsson; Mattias Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Agency theory; Agency problem; Goal divergence; Information asymmetry; Moral hazard; Adverse selection; Programmability;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan chefer och medarbetare - Ett principal-agent-perspektiv Universitet: Malmö Universitet Kurs: TR128C – Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management Författare: Jens Andersson, Olle Karlsson & Mattias Pettersson Handledare: Benedikte Borgström Nyckelord: Agentteori, agentproblem, måldivergens, informationsasymmetri, moral hazard, adverse selection, programmerbarhet Syfte: Att utifrån ett principal-agent-perspektiv studera hur relationen mellan chefer och medarbetare i den studerade miljön påverkas av förekomsten av informationsasymmetri och skilda målbilder, samt hur motivationen att prestera på arbetsplatsen kan påverkas av incitamentsstrukturer kopplade till kontraktsupplägget och olika nivåer av övervakning. Metod: Studien har genomförts via en kvalitativ ansats där data insamlats genom intervjuer, observationer och textanalys. LÄS MER

 2. 2. Promoting democracy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Bokelid; [2018]
  Nyckelord :Norm diffusion; Democracy; Postcolonial theory; European Union; European Neighbourhood Policy; Idea analysis; Annika Björkdahl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to bring clarity to why the European Union promotes the democratic norm in external relationships, specifically in the European Neighbourhood Policy. To study norm diffusion in external contracts of the European Union the analytical framework of this thesis consists of a descriptive- and explanatory idea analysis. LÄS MER

 3. 3. Tribological performance of different crankshaft bearings in conjunction with textured shaft surfaces

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lakshminarayana Reddy Tamatam; [2017]
  Nyckelord :Tribology; journal bearings; engine main bearings; automotive; friction; wear;

  Sammanfattning : Improving vehicle efficiency and complying to stricter exhaust emission legislations are some of the driving factors to advancement in technology of engine components. The main bearings in an internal combustion engine contribute significant amount of friction. These bearings support engine loads and allow free rotation of the crankshaft. LÄS MER

 4. 4. Finite Element and Dynamic Stiffness Analysis of Concrete Beam-Plate Junctions

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Patrik Andersson; [2016]
  Nyckelord :Train-induced; vibrations; building; Finite Element Method; FEM; Dynamic Stiffness;

  Sammanfattning : Measurements and predictions of railway-induced vibrations are becoming a necessity in today’s society where land scarcity causes buildings to be put close to railway traffic. The short distances mean an increased risk of the indoor vibration and noise disturbances experienced by residents. LÄS MER

 5. 5. Ett Schengen i säkerhet och osäkerhet: En fallstudie av Schengenavtalets inverkan på områdets säkerhet och dess framtida säkerhetsutmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Onsberg Brumark; [2016]
  Nyckelord :schengen; säkerhet; EU; stat; individ; region; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the year of 2015 to current date we have witnessed border controls being established within the European free movement region - the Schengen area. An intensified threat of terrorism and uncontrolled movement of people in the Schengen area has created skepticism towards the agreement itself. LÄS MER