Sökning: "asynkron chatt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden asynkron chatt.

 1. 1. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter det svenska språket på Internet : en undersökning av chattar och diskussionsforum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lynn Karlsson; [2007]
  Nyckelord :chatt; diskussionsforum; språkbruk; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det svenska språket i öppen kommunikation på Internet för att se om det förekommer ett gemensamt språkbruk för både synkron och asynkron kommunikation, närmare bestämt för chatt respektive diskussionsforum. Bredvid uppsatsens huvudsakliga syfte följer också två frågor: - Skiljer sig det studerade språkbruket åt mellan olika åldersgrupper? - Vilken syn har chatt- och forumdeltagare på sitt eget skrivande i de olika sammanhangen?. LÄS MER