Sökning: "asynkronmaskin"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet asynkronmaskin.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Reduction of a Detailed Thermal Model Lumped Parameters Approach for an OSV Induction Motor

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Luca Roggio; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work is dealing with a detailed thermal model for an open self ventilated inductionmachine with lumped parameters approach. The model is entirely built using as referencespublished articles. The thermal network is tested using both MATLAB for calculating theparameters and SimScape for simulations and validation. LÄS MER

 3. 3. Design and comparison of PMaSynRM versus PMSM for pumping applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Briggner; [2018]
  Nyckelord :Demagnetization; economic evaluation; permanent magnet assistance; synchronous reluctance machine; Avmagnetisering; ekonomisk utv¨ardering; permanentmagnetassistans; synkron reuktansmaskin;

  Sammanfattning : This master thesis aimed to design a permanent magnet assisted synchronous reluctancemachine (PMaSynRM) rotor for pump applications which were to be implemented inan existing Induction Machine stator. The machine were to be compared with a similarpermanent magnet synchronous machine (PMSM) with similar torque production in termsof cost and performance. LÄS MER

 4. 4. Reglering av turbins ledskenor i vattenkraftverkmed hjälp av elektriska ställdon

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Samir Hadzic; Jakub Luszczynski; [2012]
  Nyckelord :Vattenkraftverk; Ledskenor;

  Sammanfattning : Hydropower is the largest renewable energy source available in today's society. Operation and production is handled by high-tech electronics. LÄS MER