Sökning: "asynkronmaskiner"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet asynkronmaskiner.

 1. 1. Condition monitoring of induction machines using a signal injection technique

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sathiya Lingam Senthil Kumar; [2020]
  Nyckelord :Condition monitoring; fault detection; fault diagnosis; stator winding fault; inter-turn fault.; Tillståndsövervakning; feldetektering; feldiagnos; statorlindningsfel; kortslutning mellan varv.;

  Sammanfattning : Condition monitoring techniques can be employed to enhance reliability of electric machinery. The stator winding fault is one of the dominant causes for the failure of induction machines. In this work, the condition monitoring of an inverter-fed induction machine using high-frequency signal injection based technique is investigated. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av olika dynamiska lastmodeller i PSS/E

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Daniel Axelsson; Daniel Olsson; [2017]
  Nyckelord :Dynamiska lastbilsmodeller; PSS E;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB.  Syftet med att arbetet har varit att skapa förståelse för dynamiska lastmodeller och klargöra hur de fungerar och hur de kan användas i PSS/E. Målen har varit att utföra simuleringar på kortslutningar och motorstart för två lastmodeller. LÄS MER

 3. 3. Skapande av dynamiskt modellnät för analys av lasters beteenden vid nätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Per Augustsson; Farsad Mansori; [2017]
  Nyckelord :Elnät; störningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. Syftet med arbetet är att effektivisera modellering av kraftnät inför simuleringar, i simuleringsverktyget PSS/E, av lasters beteenden vid en nätstörning. LÄS MER

 4. 4. Experimental Comparison of Losses in a Grid-connected and M2C-fed 11kW Induction Motor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektrisk energiomvandling

  Författare :GUSTAV MÖRÉE; [2015]
  Nyckelord :power losses; electric machines; AC-machines; induction machines; harmonic content; iron losses; modular multilevel converter M2C ; effektförluster; elektriska maskiner; AC-maskiner; asynkronmaskiner; övertonsinnehåll; järnförluster; modulär multinivå omvandlare M2C ;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the power losses in induction machines and how the losses depend on theharmonic content of the applied voltages. Two cases are compared, one case where a machineis fed with a sinusoidial voltage and one case with a modular multilevel converter (M2C). LÄS MER