Sökning: "asynkronmotor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet asynkronmotor.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Konceptstudie av universell testrigg för växellådor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anders Dahl; Johan Svensson; [2016]
  Nyckelord :Test rig; Asynchronous machine; Frequency drive; Effect recirculation; Product development; Testrigg; Frekvensomriktare; Effektcirkulation; Produktutveckling; Asynkronmotor;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet skildrar en konceptstudie och kostnadsuppskattning av enuniversell testrigg för växellådor. Arbetet har genomförts på uppdrag av SwepartTransmission AB och har resulterat i koncept- och komponentförslag samtkostnadsuppskattning av ett universellt test system av växellådor... LÄS MER

 3. 3. Experimental Comparison of Losses in a Grid-connected and M2C-fed 11kW Induction Motor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektrisk energiomvandling

  Författare :GUSTAV MÖRÉE; [2015]
  Nyckelord :power losses; electric machines; AC-machines; induction machines; harmonic content; iron losses; modular multilevel converter M2C ; effektförluster; elektriska maskiner; AC-maskiner; asynkronmaskiner; övertonsinnehåll; järnförluster; modulär multinivå omvandlare M2C ;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the power losses in induction machines and how the losses depend on theharmonic content of the applied voltages. Two cases are compared, one case where a machineis fed with a sinusoidial voltage and one case with a modular multilevel converter (M2C). LÄS MER

 4. 4. Design of a Synchronous Reluctance Motor Assisted with Permanent Magnets for Pump Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektrisk energiomvandling

  Författare :Adrian Ortega Dulanto; [2015]
  Nyckelord :Demagnetization study; efficiency; FEM; parametric study; Permanent-Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor; prototype;

  Sammanfattning : This Master thesis focuses on the design of a high efficiency Permanent-Magnet-AssistedSynchronous Reluctance Motor (PMASynRM) intended for pump applications. The new motor isdesigned to replace an existing Induction Motor (IM) in a pump product.The basic principles of SynRM, and PMASynRM Motors and a good analytical model wereintroduced. LÄS MER

 5. 5. Experimental Transient Behaviour Characterisation of Induction Motor fed by Variable Frequency Drives for Pump Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektrisk energiomvandling

  Författare :Amer Halilovic; [2014]
  Nyckelord :Variable Frequency Drive; Centrifugal Pump; Induction Motor; Volts-per-Hertz Control; Speed Control; Overdimensioning; Frekvensomriktare; centrifugalpump; asynkronmotor; skalärkontroll; hastighetskontroll; överdimensionering;

  Sammanfattning : The use of variable frequency drives in centrifugal pump applicationshas raised the question of how to select a drive. Clogging obstacles inwaste water applications create unknown transient loads for the pumpsystem. A sudden load increase occurrence can clog the pump if thedrive cannot supply enough current to reach the motor’s torque demand. LÄS MER