Sökning: "at-risk youth"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden at-risk youth.

 1. 1. Innan suicid blir den permanenta lösningen på ett tillfälligt problem : – En kvalitativ studie som belyser suicidbedömning vid Barn- och ungdomspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Werther; Felicia Olofsson Sandin; [2018]
  Nyckelord :suicid; suicidbedömning; ungdom; psykisk ohälsa; risk- och skyddsfaktor;

  Sammanfattning : Utifrån beskrivningar av behandlarens självupplevda erfarenheter i arbetet med suicidriskbedömningar vid Barn- och ungdomspsykiatrin, har tidigare forskning samt teori analyserats för att kunna främja arbetet med suicidala ungdomar. Denna kvalitativa studie baseras på empiriska studier från sjukvårdspersonal inom Barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetares syn på risk- och skyddsfaktorer. Rörande unga i riskzonen för kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nicolas Lazcano; [2018]
  Nyckelord :Crime; Malmo¨; norm breaking behavior; protection factors; risk factors; youth;

  Sammanfattning : A qualitative study on social workers perspectives on risk- and protection factors concerning youth in danger zone for crime. The study is based of four social workers in a youth organization in Malmö that have youth in danger zone for crime as target group. LÄS MER

 3. 3. Den riskfyllda kvinnokroppen : Könade normer och styrning genom omvårdnad i ungdomsmottagningars förmedling av hormonella preventivmedel

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Lisa Raeder; [2018]
  Nyckelord :preventivmedel; hormonella preventivmedel; ungdomsmottagning; ungdom; hälsa; biomakt; performativitet; kön; sexualitet; styrning; omvårdnad;

  Sammanfattning : This master thesis sets out to investigate the (re)production of gendered norms through the mediation of hormonal contraceptives to young women. The empirical material of the study consists of interviews conducted with midwifes working in youth clinics around Stockholm, as well as a policy program which is used to coordinate the daily operations of youth clinics on a national level. LÄS MER

 4. 4. Spiritual Activism for At-Risk Youth : Compassionate Saint Augustine’s Youth Academy Initiative, an Ethnographic Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Shanti Grafström; [2018]
  Nyckelord :Spiritual; Activism; Social Justice; Juvenile Rehabilitation; Restorative Justice; Racism; Meditation; Collective Consciousness Shift; Compassion; Ethnography;

  Sammanfattning : BACKGROUND:  This is an ethnographic study of two communities coming together to serve at-risk youth in St. Augustine, Florida. Compassionate St Augustine (CSA) is a non-profit organization grounded in the Golden Rule that promotes compassion-based practices in schools, businesses, faith communities, and government. LÄS MER

 5. 5. ”Småsyskon följer sina äldre syskons väg”: en rättssociologisk studie ur två myndighetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hanna Pavlu Lewin; Zaneta Asenov; [2017]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous studies show that when one of the siblings is already involved in criminal activities, there is a likelihood that the other sibling also draws into criminality. This essay aims to evaluate what perspective the police and social workers in Malmö have about the phenomena, and what a new regulation would look like. LÄS MER