Sökning: "atelisk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet atelisk.

  1. 1. Verb, tid och andraspråk : aktionsartshypotesen testad på L2-svenska

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

    Författare :Maria Mörnerud; [2016]
    Nyckelord :formorienterad; longitudinell; andraspråk; L2; L2-svenska; svenska; verb; tid; aktionsart; telisk; atelisk; aspect hypothesis; aktionsartshypotesen; within category; TYPE; texttyp; pilotundersökning; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Denna formorienterade pilotstudie om verb, tid och andraspråk syftar till att utifrån aktionsartshypotesen (aspect hypothesis) i litet format undersöka utvecklingen av dåtidsmorfologi i dåtidskontext i skriven L2-svenska. Verbfraser i dåtidskontext i 16 fritt skrivna texter av diskuterande karaktär av sex inlärare (vid två tillfällen) och fyra L1-talare ur ASU-korpusen kodades för (telisk/atelisk) aktionsart och korrekthet (inlärartexterna). LÄS MER