Sökning: "atmosfär"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade ordet atmosfär.

 1. 1. Tänka om tänka nytt, vad blir viktigt på riktigt? : En vetenskaplig essä om utvecklingsarbete i förskolan

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Erika Wallin; [2021]
  Nyckelord :Development; development work; change; reflection; consensus; systematic quality work; approach; atmosphere; culture; practical knowledge; preschool; preschool mission; trust; administrative society; time; profession.; utveckling; utvecklingsarbete; förändring; reflektion; samsyn; systematiskt kvalitetsarbete; förhållningssätt; atmosfär; kultur; praktisk kunskap; förskola; förskolans uppdrag; tillit; administrationssamhället; tid; profession;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utveckling och utvecklingsarbete på förskolan. Utveckling är ett välanvänt begrepp på förskolor runt om i Sverige. Det är begrepp  som ofta används utan större eftertanke. LÄS MER

 2. 2. Greenhouse gas emissions from three large lakes during the autumn 2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Veronica Bohlin; Anja Anderö Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :methane; carbon dioxide; dissolved inorganic carbon; pCO2; flux chambers; large lakes; methane budget; carbon budget; GHGs; freshwater; spatiotemporal; ebullition; diffusion; autumn; metan; koldioxid; upplöst oorganiskt kol; pCO2; kammarmetod; stora sjöar; metanbudget; koldioxidbudget; växthusgaser; sötvatten; spatiotemporal; ebullition; diffusion; höst;

  Sammanfattning : Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are two greenhouse gases and main drivers of global climate change. Lakes are known to be a source of CH4 and CO2 to the atmosphere. While the importance of these emissions is clear, their magnitudes and regulation are still uncertain due to the scarcity of flux measurement data from lakes. LÄS MER

 3. 3. Investigating gameplay and gaming experience in an audio-only puzzle game using stressful versus calm ambience

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Catherine Crépault Wibe; [2021]
  Nyckelord :audio engineering; game; soundgame; audiogame; gaming experience; player experience; sound-only game; stressful; calm; ambience; computer game; ljudteknik; spel; ljudspel; stress; lugn; atmosfär; spelupplevelse; dataspel;

  Sammanfattning : This study investigates if gameplay in an audio-only puzzle game differs when the player is feeling stressed or calm. This was done by conducting a test where 14 participants played an audio-only, puzzle game with two levels. One level containing stressful ambience and the other level containing calm ambience. LÄS MER

 4. 4. Bevarande som mål och strategi för att motverka gentrifiering : En fallstudie av utvecklingen i Sofielunds verksamhetsområde

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mattias Csanady Widlund; Gustaf Bofält; [2021]
  Nyckelord :Gentrifiering; BID; Urban förnyelse; låga hyror; governance; kultur; autenticitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheter och risker med att bedriva urban förnyelse vars intention är en utveckling som bygger på ett bevarande. Vår forskning bygger på en fallstudie av Sofielunds verksamhetsområde, en områdestyp bestående av verksamheter och industri i en central del av staden. LÄS MER

 5. 5. Personen framför allt : personcentrerad vård i högteknologisk hjärtsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Claëson; Ida Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Health facility environment; High-tech environment; Patient-reported measures; Person-centered care; Person-centered climate; Högteknologisk miljö; Patientrapporterade mått; Personcentrerad vård; Personcentrerat klimat; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Miljöbegreppet har i modern omvårdnadsforskning fått en allt bredare och djupare dimensiondär människan i sin miljö betraktas ur ett holistiskt perspektiv. Personcentrerad vård är ettarbetssätt där man utgår från patienten som person som inte kan reduceras till enbart sinsjukdom. LÄS MER