Sökning: "atmosfärer"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet atmosfärer.

 1. 1. Advanced Characterization of Exoplanet Host Stars

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Khaled Al Moulla; [2020]
  Nyckelord :stars: exoplanet hosts - fundamental parameters - spectroscopy: HARPS - SME; stjärnor: exoplanetvärdar - fundamentala parametrar - spektroskopi: HARPS - SME;

  Sammanfattning : The spectroscopic determination of stellar properties is important for subsequent studies of exoplanet atmospheres. In this thesis, HARPS data for 6 exoplanet-hosting, late-type stars is processed to achieve an average signal-to-noise ratio of ~105. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet och inflytande i förskolan : Vilka reella möjligheter har barn att göra sin röst hörd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Anna Ek; [2020]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns inflytande; maktstrukturer; normerande praktiker; förskola; förskollärares förhållningssätt; barnperspektiv; atmosfärer;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet var syftet att utforska hur några förskollärare uppfattar begreppen delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och hur de arbetar med detta i praktiken. I studien fokuseras maktstrukturer och normerande praktiker som råder i förskolan och hur dessa kan ha en negativ inverkan på barns möjligheter att göra sin röst hörd och få ett reellt inflytande över sin vardag. LÄS MER

 3. 3. Visuell kommunikation av ljusmiljöer på kontrollpaneler

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Elias Lindholm; Hanna Bjurström; [2020]
  Nyckelord :control panel; lighting environment; lighting scenario; visual communication; symbol; graphic symbol; lighting control; kontrollpanel; ljusmiljö; ljusscenario; visuell kommunikation; symbol; grafisk symbol; ljusstyrning;

  Sammanfattning : Utrymmen som kräver styrning mellan olika ljusscener på grund av rummets olika funktioner eller atmosfärer kräver även någon form av styrpanel. Ett problem i dagsläget är att kontrollpaneler ofta är svåra att förstå. LÄS MER

 4. 4. Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Camilla Klasson; Sibella Kondorajian; [2019-05-03]
  Nyckelord :Samling; pedagoger; förskola; atmosfärer; barns delaktighet; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är,hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. LÄS MER

 5. 5. Mechanical and structural conceptof the ISS microgravity experimentpayload: AtmoFlow

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Mathias Nicolle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis report presents the mechanical concept and design of a microgravity fluid science experiment that is planned to be launched to the International Space Station in approximately five years. Named AtmoFlow, this experiment aims to study the complex flow phenomena occurring in different planets’ atmosphere by implementing a scaled-down model of a planet-atmosphere system in microgravity. LÄS MER