Sökning: "atombomb"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet atombomb.

 1. 1. En informationsteknisk atombomb : Lars Kristiansson och mikrodatorn, 1970–1983

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Patrik Persson; [2018]
  Nyckelord :computer; future; atomic bomb; artificial intelligence; dator; framtid; atombomb; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : In Sweden, the 1970s saw widespread public concerns about data privacy. The use of computers in the 1970 census sparked debate, and in 1973 Sweden's data privacy law, datalagen, came into force. In 1980, a parliamentary delegation was tasked with investigating further options for political action. LÄS MER

 2. 2. Atombomben och det moderna samhället.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Karl Haikola; [2014]
  Nyckelord :förväntan; erfarenhet; tekniken; framstegstanken; Atomvapendebatt; Sverige; sensmoral; AMSA; Inga Thorsson; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under senare delen av 1950-talet utspelade sig i Sverige en livlig debatt om huruvida landet skulle framställa egna atombomber. Tidsmässigt sammanföll detta med vad som kallats "den andra vetenskapliga revolutionen"; en tid präglad av ekonomisk högkonjunktur, snabb teknologisk utveckling och allmän framstegsoptimism. LÄS MER

 3. 3. Hur vi lärde oss att älska bomben – en studie i svensk atombombspress 1945-52

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Christian Steen; Sebastian Mattsson; [2012]
  Nyckelord :atombomb; Oppenheimer; diskursanalys; svensk press;

  Sammanfattning : Inspired by the great arts of scientist and poet Robert J. Oppenheimer, the purpose of this paper is to unveil and highlight the attitudes towards the atomic bomb in Swedish newspapers during the early and most vivid years of the atomic era. LÄS MER