Sökning: "atombomben"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet atombomben.

 1. 1. 75 år sedan bombningen i Hiroshima : En studie av informationsgrafik med fokus på etik.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linnea Palmgren; [2020]
  Nyckelord :Informative illustration; Information design; Ethics; Information graphics; design; Informativ illustration; Informationsdesign; Etik; Informationsgrafik; gestaltning;

  Sammanfattning : The following essay is a thesis in information design with orientation on informative illustration. The purpose of this study is to investigate, based on a given graphic assignment, how to shape an event that is a response to the great big and world-wide event, the bombing in Hiroshima. LÄS MER

 2. 2. Atombomben och det moderna samhället.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Karl Haikola; [2014]
  Nyckelord :förväntan; erfarenhet; tekniken; framstegstanken; Atomvapendebatt; Sverige; sensmoral; AMSA; Inga Thorsson; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under senare delen av 1950-talet utspelade sig i Sverige en livlig debatt om huruvida landet skulle framställa egna atombomber. Tidsmässigt sammanföll detta med vad som kallats "den andra vetenskapliga revolutionen"; en tid präglad av ekonomisk högkonjunktur, snabb teknologisk utveckling och allmän framstegsoptimism. LÄS MER

 3. 3. Sheltered Society : An analysis of Swedish shelter building technology and practice 1935-1950

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Peter Bennesved; [2013]
  Nyckelord :Shelters; Skyddsrum; Kalla kriget; Cold War; technology; atomic age;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats har till syfte att undersöka hur man i Sverige utvecklade och byggde skyddsrum genom perioden 1935 till 1950. Genom att analysera skyddsrummens praxis genom teknologihistorikern Thomas P. LÄS MER

 4. 4. När datamaskinerna tar över : datorerna och framtiden i Sveriges Television, 1979–1980

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Patrik Persson; [2013]
  Nyckelord :datorer; marxism; teknikhistoria; historiemedvetande; framtidsvisioner; teknikdeterminism; persondatorer; arbetsprocess; television; public service; utbildningsradion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Idag tillhör persondatorerna våra käraste prylar, men så har det inte alltid varit. Kring 1980, då persondatorerna slog igenom i Sverige, sågs "datafrågorna" istället tillhöra samhällets stora utmaningar, tillsammans med bland annat energiförsörjningen och miljöfrågorna. LÄS MER

 5. 5. Synen på japanen som Den Andre : en studie av fyra svenska dagstidningars reaktioner på nyheten om atombombssprängningarna över Hiroshima och Nagasaki

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ywonne Brundell; [2013]
  Nyckelord :Atombomben; Japan; Andra världskriget; dagspress; Den Andre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER