Sökning: "atopi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet atopi.

 1. 1. Århundradets Kärleksnarcissism : Plats, skrivandet och konsumtionen av den andre i Århundradets kärlekssaga och Århundradets kärlekskrig

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2020]
  Nyckelord :Narcissism; Liberalism; place; writing; power; love relationship; subject; violence; atopic otherness; consuming; Tikkanen; Witt-Brattström; Narcissism; Liberalism; Århundradets kärlekssaga; Århundradets kärlekskrig; kärlek; den andre; atopi; Byung-Chul Han; konsumtion; blick; platslöshet; frigörelse; våld; subjektets inåtvända våld; kärleksrelation; makt; kön;

  Sammanfattning :   Den här uppsatsen undersöker hur kärleksrelationen skrivs fram i två poetiska verk; Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig.  Syftet med uppsatsen är att se till hur plats, blick och skrivandet samverkar i framskrivandet av kärleksrelationen. LÄS MER

 2. 2. Kunskap och compliance hos djurägare vid allergi hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Madeleine Svensson; [2016]
  Nyckelord :compliance; atopisk dermatit; födoämnesallergi; bemötande; behandling; livskvalitet; hund; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Förekomsten av allergier ökar i samhället, både hos människor och våra husdjur. Anledningarna kan vara många och både genetik och miljön vi lever i kan vara orsaker till detta. För att ta reda på vilken eller vilka allergier en hund lider av krävs olika utredningar. LÄS MER

 3. 3. Diagnostik av atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Lydia Mitternacht; [2016]
  Nyckelord :atopisk dermatit; hund; atopi; diagnostik; allergi; atopic dermatitis; dog; atopy; diagnostics; allergy;

  Sammanfattning : Antalet hundar som behandlas för allergiska sjukdomar ökar i världen och den vanligast förekommande diagnosen är atopisk dermatit (CAD). Hundar med CAD är överkänsliga mot allergen i sin omgivning såsom kvalster, pollen och mögelsporer. LÄS MER

 4. 4. Kvalsterallergi hos hund : vilka åtgärder kan vidtas för att minska symptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Barnholdt; [2015]
  Nyckelord :hund; kvalsterallergi; atopisk dermatit; behandling; mjölkontroll; canine; dust mite allergy; atopic dermatitis; treatment; environmental control;

  Sammanfattning : Hudproblem är en vanlig orsak till att hundar besöker veterinären. I en amerikansk studie kunde man se att 8,7% av hundarna som besökte en veterinär diagnosticerades med ato-pisk/allergisk dermatit (eksem), allergi eller atopi. LÄS MER

 5. 5. En deskriptiv analys av allergi mot vete och hälsorelaterad livskvalitet vid atopi under arbetstid

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :GunBritt Eriksdotter; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allergi förekommer i alla åldrar, hos båda könen, i alla socioekonomiska tillhörigheter och i alla miljöer, vilket även inkluderar arbetsmiljön. Antalet vuxna med allergiska reaktioner ökade i början av 2000-talet och födoämnen anses ha betydelse. LÄS MER