Sökning: "atopic dermatitis"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden atopic dermatitis.

 1. 1. Dysbios av hudens mikrobiom vid atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Onselius; [2019]
  Nyckelord :atopisk dermatit; hund; dysbios; staphylococcus;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit är en vanlig hudsjukdom som drabbar runt 10-15% av alla hundar. Sjukdomen innebär överkänslighetsreaktioner med bland annat klåda mot specifika allergener. Ofta är det allergener som hunden kan komma i kontakt med i vardagen, som till exempel pollen eller husdamm. LÄS MER

 2. 2. Atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :atopisk dermatit; CAD; AD; genetiska riskfaktorer; PKP2; FLG; S100A8; SPINK5;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit hos hund (CAD), är en komplex sjukdom som är brett utspridd hos olika hundraser. Sjukdomen har visats bero på flertalet genetiska mutationer och påverkan från den omgivande miljön. Flera av de genetiska riskfaktorerna för utvecklandet utav CAD påverkar hudbarriären, vilken är en viktig komponent i sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av effekten av Cortavance® vid behandling av otitis externa hos hund : En jämförelse med en referensbehandling (Surolan®)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Harriet Noring; [2018]
  Nyckelord :otitis externa; antibiotikaresistens; Cortavance;

  Sammanfattning : Inflammation affecting the ears (otitis) is a common problem in dogs and represents the reason for up to 20% of veterinary visits. Depending on where the inflammation is located in the ear the condition is called otitis externa, media or interna. Of these, otitis externa, an inflammation of the skin in the outer ear canal, is most common. LÄS MER

 4. 4. Cetirizin och ciklosporin : en jämförelse av behandlingseffekt vid atopisk dermatit på hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kent Mathiasson; [2017]
  Nyckelord :atopisk dermatit; cetirizin; ciklosporin; hund; atopic dermatitis; cetirizine; cyclosporine; canine; dog; dogs;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit (AD) benämns som en multifaktoriell sjukdom vars orsaker inte är helt klarlagda, men en genetisk bakgrund misstänks. AD är en vanligt förekommande sjukdom hos både människa och hund och med liknande symtom. LÄS MER

 5. 5. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma May Genfeldt; [2017]
  Nyckelord :allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). LÄS MER