Sökning: "att analysera tal"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden att analysera tal.

 1. 1. ”För dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige” : En retorisk analys av statsministerns tal till nationen under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Rekestad; Hilda Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; pandemi; krishantering; statsminister;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på Stefan Löfvens ‘Tal till nationen’ som sändes 22 mars 2020 21:15, med anledning av Covid-19 och den medföljande samhällskrisen. Analysen baserar sig på en retorisk situationsanalys och en retorisk analys av talet i ett transkriberat format. LÄS MER

 2. 2. Kompositörers tal om skapande av barnmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Lindberg; Sarah Martionsson Ruthoi; [2020]
  Nyckelord :Aspects; Children; Composers; Creating; Didactic; Learning Activities; Music; Music Education; Musical Dimensions; Preschool;

  Sammanfattning : Denna studie täcker outforskade mark kring att komponera barnmusik och hur den kan användas i förskolansverksamhet. Syftet med studien är att ur ett musikdidaktiskt perspektiv undersöka och analysera barnmusikkompositörers tal om barnmusik och hur denna skulle kunna användas på förskolor. LÄS MER

 3. 3. Pactum turpe under uppbyggnad - En analys av pactum turpes utveckling under 1900- och 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Aronsson; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av hur pactum turpe, det vill säga att avtal mot lag eller god sed, har utvecklats och förändrats under 1900- och 2000-talet. Både innebörden av begreppet pactum turpe och dess tillämpning kommer att undersökas genom att analysera och jämföra rättsfall från 1920-talet till tidigt 2000-tal. LÄS MER

 4. 4. Generation of random numbers from the text found in tweets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Gutenberg; Emil Olin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Random numbers are integral to many areas of computer science, it is used in everything from video games to encryption of important messages and simulations. These numbers are often generated by mathematical algorithms and it is highly important for these generators to generate numbers that are truly random and unpredictable, as patterns, cycles or other discrepancies might at worst cause serious security flaws that can be exploited. LÄS MER

 5. 5. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER