Sökning: "att bemöta patient med annan kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden att bemöta patient med annan kultur.

 1. 1. Språkbarriärer i samband med röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tejashavi Patel; Marcos Gordón; [2017-05-19]
  Nyckelord :Kommunikation; röntgensjuksköterska; patient; multikulturell; språkbarriärer; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens sjukvård träffar vi ofta utländska patienter som inte behärskar det svenska språket, dessa patienter kan även komma från en annan kultur och ha en annan syn på vården än vad de flesta har i Sverige. Syfte: Undersöka och belysa språkbarriärer som kan uppkomma i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som inte behärskar det svenska språket, samt peka på möjligheter för att förbättra kommunikationen dem emellan. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Johansson; Sara Malm; [2016]
  Nyckelord :Kulturell bakgrund; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; transkulturell omvårdnad; transkulturella vårdmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell omvårdnad är flerdimensionellt samt komplext och innefattar flera begrepp. Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. Därmed bör sjuksköterskan vara flexibel i transkulturella vårdmöten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter från en annan kultur : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yen Huynh; Sonja Bremer; [2012]
  Nyckelord :kulturella vårdmöten; patienter från en annan kultur; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senaste årtionden har Sverige blivit ett mångkulturellt land. Det finns idag cirka 168 nationaliteter i det svenska samhället. Det ställs därför krav på att vårdpersonalen ska veta hur de ska bemöta och kommunicera med patienter från en annan kultur. LÄS MER

 4. 4. Betydelser av kulturella skillnader i omvårdnadssituationen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Melina Enback Karatarakis; Sara Lind; [2012]
  Nyckelord :Kommunikation; Kultur; Omvårdnad; Sjuksköterskeutbildning; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundMänniskor som flyttar över landsgränser ökar allt mer, varpå en blandning av olika etniciteter och kulturer sker. Personer med annan kulturell bakgrund har visat sig ha sämre hälsa och sämre självskattad hälsa än den genomsnittliga svenska befolkningen. Det gör att antalet som söker vård ökar. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av patienter från en annan kultur - Vilka problem ställs sjuksköterskan inför?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Berit Hellman; Suzanne Hägne; [2008-06-02]
  Nyckelord :Mångkulturell omvårdnad; Omvårdnad; Kommunikation; Kulturkongruens;

  Sammanfattning : Omvårdnad – Självständigt arbete IVOM080.... LÄS MER