Sökning: "att beskriva och tolka"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden att beskriva och tolka.

 1. 1. Välvillighetens Paradox

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fäldt; Nora Rønningen; [2019]
  Nyckelord :Afasi; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Personcentreread; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla som drabbas av stroke får cirka en tredjedel afasi som direkt följd av sjukdomen. Oförmåga att kommunicera kan ha negativa konsekvenser, därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om, och anpassar omvårdnaden för att kunna utöva en personcentrerad omvårdnad, vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av triagering på öppen mottagning inom primärvården

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Göransson; Anna-Carin Persson; [2019]
  Nyckelord :Innehållsanalys; intervju; primärvård; sjuksköterska; triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter söker sig till primärvården. Detta medför att nya strategier måste utformas för att kunna bedöma patienterna på ett säkert sätt där patienterna hänvisas rätt. Triagering utgör en av sjuksköterskans arbetsuppgifter och kan utföras över telefon men även via öppna mottagningar på vårdcentralerna. LÄS MER

 4. 4. Bankruptcy Distributions and Modelling for Swedish Companies Using Logistic Regression

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Ewertzh; [2019]
  Nyckelord :Applied mathematics; Financial mathematics; Statistics; Logistic regression; bankruptcy distribution; bankruptcy models; Forecasting and risk measures; Tillämpad matematik; Finansiell matematik; Statistik; Logistisk regression; konkursfördelning; konkursmodeller; Prognos och riskmått;

  Sammanfattning : This thesis discusses the concept of bankruptcy, or default, for Swedish companies. The actual distribution over time is considered both on aggregate level and within different industries. Several models are constructed to best possible describe the default frequency. LÄS MER

 5. 5. ”Kan vi inte hjälpa folk med det, då går vi miste om nånting” Terapeuters förhållningssätt till lust och intimitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Möllås; [2018-03-26]
  Nyckelord :Terapeuter; intimitet; lust; sexuella script; Therapists; intimacy; sexual desire; sexual scripts;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and interpret therapist’s approach to sexual desire andintimacy and impact of these phenomena in intimate relations. The purpose also included howthe therapists felt that their clients relied on these issues. LÄS MER