Sökning: "att bli frisk"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden att bli frisk.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av neonatalvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Claudia Frisk; Salomé Laverde Castro; [2020]
  Nyckelord :Neonatal care; parents experiences; nurse.; Föräldrars erfarenheter; neonatalvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis som en tid full av kärlek och glädje. För föräldrar till sjuka nyfödda är denna en stressig period. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser vid Takotsubo kardiomyopati respektive hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Freja Norrblom; Hanna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Takotsubo kardiomyopati; hjärtinfarkt; upplevelser; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När hjärtat utsätts för en psykisk eller fysisk påfrestning kan det leda till att detblir skadat och inte fungerar som det ska. Hjärtinfarkt och Takotsubo kardiomyopati (TK) ärsjukdomar som liknar varandra i symtomen, dock har de olika patofysiologiska egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Utmattningssyndrom - En livslång resa? : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att (försöka)bli friska från utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jesper Arvidsson; Anna Bergs; [2020]
  Nyckelord :Burnout; exhaustion syndrome; recovery; lifelong adaptation; Utmattningssyndrom; utmattningsdepression; tillfrisknande; livslång anpassning;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att uppnå ökad förståelse för hur kvinnor drabbade av utmattningssyndrom kan uppleva att det är att försöka bli friska samt vad de anser är viktigt för tillfrisknandet. En kvalitativ metod tillämpades där sju kvinnor deltog i semistrukturerade intervjuer varpå tematisk innehållsanalys genomfördes. LÄS MER

 4. 4. ANOREXIA – EN BÄSTA VÄN OCH STÖRSTA FIENDE : En litteraturstudie som belyser unga kvinnors upplevelse av sjukdomen anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Nilsson; Marielle Carlqvist; [2020]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; den inre rösten; unga kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa är en ätstörning som främst drabbar unga kvinnor. Sjukdomen medför ett stort lidande på fysiska och psykiska plan, men en fastställd orsak till sjukdomen finns dock inte. LÄS MER

 5. 5. Att leva med en långvarig psykossjukdom : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Arvidsson; Elin Alfson; [2019]
  Nyckelord :Allmänsjuksköterska; Långvarig psykossjukdom; Psykiatrisk vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 1000 personer i en långvarig psykossjukdom. Sjukdomen kan ge symtom som vanföreställningar, hörsel- och synhallucinationer, apati och viljelöshet. Sjuksköterskan är en stor del av livet för en person med långvarig psykossjukdom och måste därför vara medveten om sin vårdande hållning. LÄS MER