Sökning: "att bo i kollektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden att bo i kollektiv.

 1. 1. Kartläggning av arkitekters designavsikter och faktorer som påverkar studentbostäders utformning samt visualisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Vårö Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Målgruppsfokuserad utformning; visualisering; studentbostäder;

  Sammanfattning : Visualiseringar har en stor användning för att se hur processer fungerar och agerar som beslutsunderlag vid utformning. En visualisering kan hjälpa till att brygga kompetensgapet mellan arkitekt och mottagare för att säkerställa att informationen når fram och inte missförstås. LÄS MER

 2. 2. Bo och Bruka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mathilda Kinde; [2020]
  Nyckelord :Gustavsberg; ekoby; Värmdö; Radhus; bostad; Thunolle; odling; permakultur; jordbruk; hållbarhet; kollektiv; gemenskap; bruksort; brukskultur; ekologisk;

  Sammanfattning : Ett bostadsområde i Gustavsberg med utgångspunkt ur tre aspekter; historia, hållbarhet och gemenskap, som svarar mot frågeställningen: Hur kan livsmedelsproduktion vara den styrande delen i bostadsplanering och hur kan det bidra till tillhörighet och gemenskap?Projektet har stark anknytning till Gustavsbergs historia och arkitektur, vilket speglas i bostadsområdet utformning stil och skala. Målet har varit att skapa ett bostadsområde som ger möjlighet för självförsörjning samt egeninflytande från de boende. LÄS MER

 3. 3. Collective Housing From a Sustainable Perspective : An Investigative Work Within Architecture

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sörman Joel; Jacob Stjerngren; [2020]
  Nyckelord :Environment; Housing; Building; Architecture; Collective; Sustainable; Design; Sustainability; Social; Ecological; Economical; Sharing; Apartment; Apartments; Kollektiv; Boende; Kollektivboende; Kollektivhus; Miljö; Bostäder; Byggnad; Arkitektur; Kollektivt; Design; Hållbarhet; Socialt; Ekologiskt; Ekonomiskt; Delning; Lägenhet; Lägenheter;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to investigate how housing can be designed to be more sustainable and to design a sustainable collective housing based on the information obtained through this work. The concept of sustainability in this report has been divided into two main aspects: ecological and social sustainability. LÄS MER

 4. 4. BO- en historisk och arkitektonisk undersökning av kollektiva boendeforme

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Jonsson; Hanna Skog; [2018]
  Nyckelord :kollektiva lägenheter; kollektivhus; bostadsbrist; bostadsbyggande; flerbostadshus; Gröndal; Stockholm;

  Sammanfattning : Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar nya förutsättningar för bostadsbyggandet. LÄS MER

 5. 5. Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering : En kvantitativ studie om tillit mellan människor och upplevd kollektiv diskriminering i olika välfärdsregimer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elis Carlberg Larsson; Martina Fischer; [2017]
  Nyckelord :Mellanmänsklig tillit; välfärdsregimer; upplevd kollektiv diskriminering; Rothstein; Esping-Andersen;

  Sammanfattning : Ett av de mest grundläggande fundamenten för att ett samhälle ska fungera friktionsfritt är att människor känner tillit. För att ett samhälle ska vara välmående behöver människor känna tillit både till samhällets institutioner och tillit till andra människor i allmänhet. LÄS MER