Sökning: "att bryta mot lagen för ett gott syfte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden att bryta mot lagen för ett gott syfte.

  1. 1. "När målen helgar Medlen" En studie om civila organisationers inställning till civil olydnad

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Linnéa Granström; [2015-07-21]
    Nyckelord :Civil olydnad; civila organisationer; samhällspåverkan;

    Sammanfattning : I samhället är de civila organisationers val av metoder av betydelse för samhällsförändring. Civil olydnad, att bryta mot lagen i ett gott syfte förekommer i vissa civila organisationer. LÄS MER