Sökning: "att cykla"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden att cykla.

 1. 1. Riskfylld lek : Barns möjligheter att utmana sig och ta risker på förskolans utegård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Martinsson; Elin Korpås; [2021]
  Nyckelord :riskfylld lek; förskola; utegård; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Riskfylld lek är en komplex fråga i dagens samhälle som handlar om balansgången mellan barnens säkerhet och den positiva utveckling som riskfylld lek ger. Studien handlar om riskfylld lek och hur det möjliggörs på förskolors utegårdar samt hur förskollärare resonerar kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. Whole-Cell Patch Clamp Investigations on Rapid Synaptic Scaling of Mouse CA1 Pyramidal Neurons under Optogenetic Stimulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Leonard Groth; [2021]
  Nyckelord :Patch clamp; Electrophysiology; Optogenetics; Epilepsy; Voltage clamp; Current clamp; Neuroscience; Applied Biochemistry; Tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The brain consists of billions of neurons forming intricate contiguous networks. The connective strength in these networks change throughout life in response to experience and environmental stimuli. LÄS MER

 3. 3. Activity Recognition Using Supervised Machine Learning and GPS Sensors

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Gentek; [2020]
  Nyckelord :GPS; data acquisition; data processing; featureextraction; activity classification; pattern recognition; transit; public transportation;

  Sammanfattning : Human Activity Recognition has become a popular research topic among data scientists. Over the years, multiple studies regarding humans and their daily motion habits have been investigated for many different purposes. LÄS MER

 4. 4. Aerodynamic Design in Axial Turbine for Heavy Duty Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Eric Lennman; [2020]
  Nyckelord :Turbine design; MULTALL; Design methodology; Electric turbo compound turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbomachinery design is based on multiple physical thermodynamical relations and fluid mechanics. Software implementing these relations in computing fluid flows have been broadly accessible since the 1990’s and has also become more applied to turbomachinery design. LÄS MER

 5. 5. Trafiksäkrare gång- och cykelvägar till skolan: En fallstudie på Tenhultsskolan i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna-Bella Arnsmar; Lisa Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet vid skola; barn och trafiksäkerhet; fysiska och beteendepåverkande åtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Idag upplevs det att vissa gång- och cykelvägar till skolan inte är tillräckligt trafiksäkra, vilket resulterar i att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan istället. Det medför att antalet barn som går och cyklar till skolan minskar. För att ändra på det här bör åtgärder tillämpas. LÄS MER