Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Den övertygande skönlitteraturen

    L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

    Författare :Linda Nezwal de Maré; [2012]
    Nyckelord :retoriskt berättande; Stig Dagerman; Att döda ett barn; retorisk situation; berättarteknik; retorik; agitation; Performing Arts;

    Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att med hjälp av Stig Dagermans novell Att döda ett barn undersöka hur en skönlitterär berättelse kan fungera retoriskt. Novellen användes 1948 i en trafikkampanj som NTF stod bakom. LÄS MER