Sökning: "att existera"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden att existera.

 1. 1. Molnlagring i landskapet. Fallstudie över Amazon Web Services och Eskilstuna Logistikpark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna-Klara Norlin; Ronja Ringvall; Ylva Barr; [2020-08-29]
  Nyckelord :Molntjänster; Datahall; Eskilstuna logistikpark; Amazon Web; Services; Landskap.;

  Sammanfattning : This dissertation is based upon a case study that examined the effects of the establishment ofEskilstuna Logistics Park, and more specifically the Amazon Web Services data center, onthe local landscape in the society of Kjula in Eskilstuna municipality. The departure point forthis dissertation is the contradiction between the general perception of, on the one hand,services of The Cloud as weightless and detached, and on the other hand the physical andresource-intensive infrastructure that upholds these services. LÄS MER

 2. 2. Carbon dioxide dynamics in agricultural streams : Investigation of two streams draining catchments dominated by agricultural land

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Albin Bostner; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide; dynamics; streams; agriculture; oversaturation; metabolic control; hyrdological control; Koldioxid; koldynamik; bäckar; jordbruk; övermättat; metabolisk kontroll; hydrologisk kontroll;

  Sammanfattning : In recent years, streams draining agricultural land has been suggested to exhibit high carbon dioxide (CO2) concentrations when compared to streams draining other land-types. The transport of carbon from land to ocean is mainly occurring through the chain of inland waters, and with agricultural land today representing 40% of all continental area many of these inland waters are influenced by agricultural land. LÄS MER

 3. 3. Loneliness is a Very Special Place: A Cultural Analysis of Urban Loneliness within Scandinavia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Martina Gnewski; [2020]
  Nyckelord :loneliness; Sweden; Denmark; city planning; urban living; trust; belonging; cultural analysis; ethnography; public health; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett kulturanalytiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur sociala och kulturella processer i olika rum i staden bidrar till upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Uppsatsen undersöker den ofrivilliga ensamheten i olika skalor i staden, från bostaden, kvarteret, ut i bostadsområdet och vidare ut i staden. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt våld mot mamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som upplever våld; Anställda; Skyddade boenden; Stöd;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt pappas våld mot mamma. Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med anställda på fem olika skyddade boenden i Stockholmsområdet har genomförts i april 2017. LÄS MER

 5. 5. Den organisatoriska kontextens betydelse för chefers intention att stanna i rollen : En kvalitativ studie av första linjens chefers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Mäcs; Sofia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Employee Retention; First Line Managers; Public Sector; Public Health Care Sector; New Public Management; Organizational Context; Behålla arbetskraft; Första linjens chefer; Offentlig sektor; Regional hälso- och sjukvård; New Public Management; Organisatorisk kontext;

  Sammanfattning : Den mänskliga resursen är en organisations viktigaste tillgång då organisationen är beroende av mänsklig aktivitet för att existera. Chefer blir i avseendet viktiga då de kan ses som organisationens företrädare samt då de bidrar till och formar processer och arbetsförhållanden. LÄS MER