Sökning: "att gå i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade orden att gå i skolan.

 1. 1. Hur ska det gå? Hen är ju 3 år yngre. Särskilt begåvade elevers och en specialpedagogs upplevelser av acceleration ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Stoll Carmryd; [2024-02-05]
  Nyckelord :särskild begåvning; särbegåvad; acceleration; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om de elever och studenter som ligger runt de 15 % som är över normalfördelningskurvan begåvningsmässig, elever och studenter som jag benämner särskilt begåvade. De är elever som har rätt till specialpedagogisk hjälp enligt Skollag och styrdokument men inte alltid får det. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara resor : En studie av kollektivtrafikens påverkan på universitetsstudenters vardagsliv

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Anna Brokvist; Hugo Sundqvist; [2024]
  Nyckelord :Kulturgeografi; kollektivtrafik; pendling; studenthälsa;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kollektivtrafiken påverkar vardagslivet för studenter vid Karlstads universitet och identifiera de utmaningar och möjligheter som studenterna står inför i samband med stadens kollektivtrafiksystem. Genom narrativa och semistrukturerade intervjuer med fyra studenter, två från campus och två från stadsdelen Våxnäs, analyseras deras upplevelser. LÄS MER

 3. 3. "Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet" : Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christoffer Karlsson-Fridh; Nittmark Maria; [2024]
  Nyckelord :Autism; flickor; elever; skola; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson-Fridh, Christoffer och Nittmark, Maria (2024). Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet - Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Gå till sida: vart då? : En kvantitativ studie i tillgänglighet, utbud och motivationsrelaterade aspekter inom hypertextuell skönlitteratur för lågstadieelever i svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Skog; Niclas Larsson; [2024]
  Nyckelord :Hypertext; tillgänglighet; utbud; läsmotivation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillgängligheten och utbudet av hypertextuell skönlitteratur i skol- och kommunbibliotek. Förutom antal och placering av hypertextuella böcker graderades även böckerna efter de faktorer som påverkar intern och extern motivation för att kunna analysera dessas korrelation. LÄS MER

 5. 5. Mellanstadieelevers Uppfattning Om Artificiell Intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Anderberg; Jenny Harrysson Fallberg; [2024]
  Nyckelord :artificial intelligence; group interviews; primary school students’ perceptions; artificiell intelligens; gruppintervjuer; mellanstadieelevers uppfattningar;

  Sammanfattning : I november 2022 släpptes ChatGPT fritt på marknaden, och plötsligt förändrades synen på och kunskapen om artificiell intelligens! Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar elever på mellanstadiet har om artificiell intelligens (AI). Utifrån en fenomenografisk ansats har 16 mellanstadieelever, på två olika skolor, intervjuats i grupper om fyra vid två tillfällen. LÄS MER