Sökning: "att göra gott"

Visar resultat 11 - 15 av 472 uppsatser innehållade orden att göra gott.

 1. 11. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Best; Linnéa Boberg; [2020]
  Nyckelord :Mötet; Professionellt ansvar; Sjuksköterskor; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Våldet är en kränkning mot individens mänskliga rättigheter som kan medföra allvarliga skador både fysisk samt psykiskt. Det är sjuksköterskors professionella ansvar att vilja se och vilja veta för att kunna identifiera våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 2. 12. Säkerhetskultur i byggbranschen - Underentreprenörens utmaningar med att efterleva säkerhetskulturen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Peter Bakai; Carolina Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetskultur; Arbetsmiljö; Underentreprenörer; Dödsolyckor; Safety culture; Byggverksamhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade och varje år skadas och omkommer människor i en omfattning som fortfarande är hög i jämförelse med många andra branscher. I den statistik som tillhandahålls av Arbetsmiljöverket definierar man inte om den skadade eller förolyckade individen är anställd av huvudentreprenör eller underentreprenör. LÄS MER

 3. 13. Texten ska inte behöva stå på egna ben : Lärares, speciallärares och specialpedagogers arbete med elever som har läsförståelsesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrica Göth; Anna Hedlund; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategier; läsförståelseundervisning; The reading rope; The simple view of reading;

  Sammanfattning : I den svenska läroplanen för grundskolan står det att skolan ska arbeta med strategier i läsförståelse. Samtidigt visar forskning att fokus i Sverige har legat på att arbeta med elever som har avkodningssvårigheter. Detta innebär att det finns ett behov av att se hur arbetet med läsförståelse ser ut i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 14. Bad reviews - Good news : Ett förbättringsarbete av en digital vårdtjänst

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sara Alsterlund; [2020]
  Nyckelord :accessibility; feedback; improvement knowledge; patient satisfaction; review; förbättringskunskap; patientnöjdhet; recension; tillgänglighet; återkoppling;

  Sammanfattning : KRY hjälper människor som behöver vård genom digitala möten. Efter vårdmötet kan patienter ge omedelbar feedback. Det fanns inget system för uppföljning när patienter hade lämnat ett enstjärnigt lågt betyg efter ett möte - en så kallad “bad review”. LÄS MER

 5. 15. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER