Sökning: "att göra gott"

Visar resultat 16 - 20 av 472 uppsatser innehållade orden att göra gott.

 1. 16. Svenska, swänska eller swenska? – om svensk språkriktighet och språknormer utifrån ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Palmelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågor om språkriktighet och vad som är "rätt" eller "fel" språkbruk engagerar dagligen många svenskar. Vad som egentligen är "korrekt" språk blir därför viktigt att definiera. Detta särskilt i samband med skolans krav på att eleverna ska lära sig att i huvudsak följa det svenska språkets normer för språkriktighet. LÄS MER

 2. 17. Från krögerska till krögare : Feminisering och maskulinisering inom krögaryrket 1739-1920 i Stockholm och Visby

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Idun Vinterros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag, med hjälp av kroglistor och utskänkningstillstånd från Stockholm och Visby, visat hur krögaryrket gick från att vara huvudsakligen ett mansyrke till att bli uteslutande ett kvinnoyrke, för att sedan gå tillbaka till att ses som ett yrke bäst lämpat för män. Perioden jag undersökt har varit 1739-1920. LÄS MER

 3. 18. Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde - Ett arbete om anlagda våtmarkers effekt på vattenkvaliteten i Örupsån, Tomelilla kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emil Viden; [2020]
  Nyckelord :jordbruksmark; näringsämnen; kväve; fosfor; övergödning; vattenkvalitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The agricultural land in Sweden is a major reason why a large amount of nitrogen and phosphorus is transported to rivers, lakes and the sea. Nutrient transport has consequences for the environment as the conditions for plant organisms change and eutrophication takes place. LÄS MER

 4. 19. Bemanningssjuksköterskor inom slutenvården - hur kvalitéten på patientens vård påverkas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Pagold; Torbjörn Stenbock Elvhäger; [2019-08-16]
  Nyckelord :Bemanningssjuksköterska; vårdkvalitet; utfall; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Underbemanning är idag ett världskänt problem inom hälso- och sjukvård. I Sverige stängs vårdavdelningar ner till följd av detta. För att möta problemet är en lösning att anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag för att fylla tomma pass. LÄS MER

 5. 20. Den glutenfria kosten – vår tids största diet på gott eller ont?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Lisa Groop; Erik Tieu; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kost; celiaki; gluten; självdiagnostisering;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion - KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 34 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2019Nyckelord: Kost, celiaki.... LÄS MER