Sökning: "att gestalta en roll"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden att gestalta en roll.

 1. 1. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 2. 2. Urban design i Postkonsumtionens stad : Utifrån ett sociospatialt och utopiskt perspektiv

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Louise Holmström Nobel; Niki Sandström; [2020]
  Nyckelord :Konsumtion; stadsliv; stadskärna; offentliga rum; urban design; upplevelser; atmosfär; Malmö; Södra Förstadsgatan; Postkonsumtionens stad;

  Sammanfattning : Det här masterarbetet är ett kombinerat vetenskapligt och konstnärligt arbete som ämnar att utforska en möjlig framtid där handeln inte längre har en dominant roll i stadskärnan. Detta framtidsscenario kallas för Postkonsumtionens stad och det är inte bara en fysisk plats, utan också ett sätt att lyfta frågan om framtidens stad till diskussion. LÄS MER

 3. 3. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nora Dakic; [2020]
  Nyckelord :restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Sammanfattning : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av en ny galgvariant som underlättar klädupphängning

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Eric Vesterberg; Mathilda Helgstedt; [2020]
  Nyckelord :Klädupphängning; galge; produktutveckling; galgvariant; galgtyp; kroknedfällning; konceptutveckling; design; klädhängare;

  Sammanfattning : När det kommer till klädupphängning och organisering av kläder har den konventionella galgen kommit att bli ett av det vanligaste bruksföremålet för detta ändamål. Samtidigt som det förmodligen inte finns många andra hushållsprodukter som så många integrerar med dagligen, tycks galgens essentiella roll ofta tas för givet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av oro perioperativt : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Viktor Holm; Johanna Hansson; [2020]
  Nyckelord :Anesthesia; Anxiety; Life World; Operation; Patients Experiences; Perioperative Care; Suffering; Anestesi; Lidande; Livsvärld; Operation; Oro; Patienters upplevelser; Perioperativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesi och operation är en stor händelse för många patienter och kan leda till rädsla och oro där höga krav ställs på anestesisjuksköterskans förmåga att kommunicera och bemöta patienterna professionellt. Patienterna överlämnar sig själva och sin kropp i någon annans händer, detta kan skapa känslor av maktlöshet och utsatthet. LÄS MER