Sökning: "att handla med aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden att handla med aktier.

 1. 1. Algorithms for Order Matching in Securities Lending

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Thobias Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :securities finance; securities lending; order matching; algorithms;

  Sammanfattning : Securities Lending is a significant part of the financial industry. One important part of the securities lending business is how to match different lending and borrowing orders to maximize profits as a middle man. However, order matching is not always as straightforward as it may seem. LÄS MER

 2. 2. How Online Stock Trading Learning Platforms Can Contribute To Financial Literacy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Lean UX Development; Minimum Viable Product; Financial Literacy; Stock Market Trading; Stock Market Learning;

  Sammanfattning : Prior studies have shown that investment knowledge and motivation increases when students in a school setting have access to a stock trading learning platform.  This thesis aims to further investigate if a stand-alone online stock trading learning platform, on its own, can help non stock investors understand financial literacy concepts. LÄS MER

 3. 3. Momentum- och Contrarian strategier på svensk aktiemarknad : Är aktiers kursrörelser förutsägbara?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Murad Jamiyev; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det pågår en diskussion bland forskare och experter inom finans kring marknadens effektivitet. Vissa akademiker i ekonomi påstår att det inte är lönsamt att handla aktier aktivt och avvika från index. De menar att för de flesta investerare är det bäst att investera i indexfonder. LÄS MER

 4. 4. Omvända aktiesplittar på den svenska marknaden : Hur reagerar marknaden och kan företagskaraktäristiska drag predicera ett bolags överlevnad efter en omvänd aktiesplit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Boestad Schön; Christian Sylvan; [2021]
  Nyckelord :Omvänd aktiesplit; marknadens reaktion; Sverige; abnormal avkastning; överlevnadsförmåga; företagskaraktäristiska drag;

  Sammanfattning : En omvänd aktiesplit minskar antalet aktier på marknaden och höjer kursen vilket kan göras i olika syften, däribland för att göra aktien mer attraktiv och lättare att handla. På en effektiv marknad bör en sådan åtgärd inte ha någon effekt på aktiekursen. LÄS MER

 5. 5. Hur agerar investerare och vad säger teorierna? : - En studie inom aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Thyrén; Samuel Siltala; [2017]
  Nyckelord :Finance; the efficient market hypothesis; behavioral finance; risk aversion; diversification.; Finansiering; den effektiva marknadshypotesen; beteendeekonomi; riskhantering; diversifiering.;

  Sammanfattning : Aktiemarknaden har en mängd olika teorier som förklarar hur människor agerar och hur de grundar sina beslut, de valda teorierna i studien är portföljteorin, den effektiva marknadshypotesen (EMH), beteendeekonomi, beteendeportföljteori och den adaptiva marknadshypotesen (AMH). De valda teorierna förklarar samma områden men på olika sätt, portföljteorin och EMH som säger att marknaden är effektiv och att människor är rationella. LÄS MER