Sökning: "att kunna köra"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden att kunna köra.

 1. 1. Delsbo Electric: Lättkonstruktion av spårfordon : Dimensionering av infästningar i sandwichplatta

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jonathan Weinesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Delsbo electric är en tävling för universitet där målet är att bygga det mest energieffektiva rälsfordonet. Detta fordon ska köra mellan en till sex passagerare längs ett 3.36 km långt spår. En av aspekterna man bör tänka på för att konstruera det mest energieffektiva fordonet är vikten. LÄS MER

 2. 2. The Viability of Using Trusted Execution Environments to Protect Data in Node-RED : A study on using AMD-SEV and Intel SGX to protect sensitive data when Node-RED is deployed on the cloud.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Leijonberg; [2021]
  Nyckelord :Trusted execution environments; AMD-SEV; Intel SGX; Internet of Things; Node-RED;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) consists of a network of physical devices that are connected over the internet for the purpose of exchanging data with other devices and systems. IoT platforms, such as Node-RED, have been introduced in recent times to facilitate communication between different IoT devices. LÄS MER

 3. 3. A Concept Design for Personalized In-vehicle Infotainment in Car Sharing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shuo Yang; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; Car sharing; Personalization; In-vehicle infotainment; Interaktion mellan människa och dator; bildelning; personalisering; Infotainment i fordonet;

  Sammanfattning : As a possible solution for environmental and social problems, car sharing is emerging. A number of studies have documented that personalization could increase convenience, comfort, and safety which becomes a shaping consumer trend, especially in cars. However, most studies in the field of personalization have only focused on privately-owned cars. LÄS MER

 4. 4. Ljudklassificering med Tensorflow och IOT-enheter : En teknisk studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.; Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.;

  Sammanfattning : Artificial Inteligens and machine learning has started to get established as reco- gnizable terms to the general masses in their daily lives. Applications such as voice recognicion and image recognicion are used widely in mobile phones and autonomous systems such as self-drivning cars. LÄS MER

 5. 5. Development of a User Interface for Remote Driving of Vehicles

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Kronberg; Marcus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Remote Vehicle Driving; Simulated TorqueFeedback; Remote Operation; User Interface;

  Sammanfattning : Remote driving is essential for the transition frommanually steered vehicles to autonomous vehicles. Autonomousvehicles may not be able to handle difficult traffic situations atfirst and in such situations a human operator needs to interveneand drive remotely. LÄS MER