Sökning: "att leda arbetslag"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden att leda arbetslag.

 1. 1. ”Men gud vad svårt!” En kvalitativ studie om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovis Karlsson; Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande examensarbete handlar om systematiskt kvalitetsarbete och hur detta bedrivs i förskolans verksamhet utifrån förskollärares beskrivningar. I förskolans läroplan står det att förskollärare ska dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera förskolans kvalitet (Skolverket, 2016). LÄS MER

 2. 2. Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Löfving; [2018-09-24]
  Nyckelord :Mellanledare; arbetslagsledare; lärledare; förstelärare; mötespraktik; arbetslag; kollegialt lärande; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag arbetslagsledare : En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2018]
  Nyckelord :team leader; leadership; work team; authoritarian leadership; abdicated leadership; communicative leadership; ethical leadership; arbetslagsledare; ledarskap; arbetslag; auktoritärt ledarskap; abdikerat ledarskap; kommunikativt ledarskap; etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. LÄS MER

 4. 4. ”…det går åt rätt håll i alla fall” En fallstudie av ett arbetslags arbete med ett lärandemål i ämnesområdet kommunikation för en tonårselev med autism och intellektuell funktionsnedsättning i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Riebe; [2017]
  Nyckelord :autism; träningsskola; grundsärskola; formativ bedömning; kollegialt lärande; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Riebe, Åsa (2016). ”… det går åt rätt håll i alla fall” – En fallstudie av ett arbetslags arbete med ett lärandemål i ämnesområdet kommunikation för en tonårselev med autism och intellektuell funktionsnedsättning i träningsskolan (”… at least we make a progress” – A case study of the work with a learning goal in the subject area of Communication for an adolescent student with Intellectual Disability and Autism in a Special Education setting. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av ledarskap i arbetslag och barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mia Holst; [2017]
  Nyckelord :Preschool; leadership; responsibility; pedagogical leadership; team; preschool teacher; Förskola; ledarskap; ansvar; pedagogiskt ledarskap; arbetslag; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur yrkesverksamma förskollärare upplever sitt ledarskap i förskolan. Det finns enligt gjorda studier inte så mycket tidigare forskning om förskollärares ledarskap men trots det är ämnet högaktuellt då kopplingar syns mellan förskollärares ansvar enligt läroplanen och ledarskap. LÄS MER