Sökning: "att leva i USA"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden att leva i USA.

 1. 1. Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. LÄS MER

 2. 2. ”DET HÄR ÄR JAG FÖR ALLTID” : En kvalitativ studie baserad på bloggar skrivna av människor som lever med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnéa Öhlin; Malin Kjellén; [2018]
  Nyckelord :HIV; Rädsla; Skam; Stigmatisering; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en kronisk sjukdom som upptäcktes i USA på 1980-talet. Människor som lever med hiv har sedan sjukdomen upptäcktes utsatts för diskriminering, stigmatisering och utanförskap. Det finns idag effektiv behandling som gör att människor med hiv kan leva ett normallångt liv. LÄS MER

 3. 3. En litteraturöversikt om hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever vårdande situationer i mötet med personer som lever med HIV

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nellie Boman; Frida Askestad; [2017]
  Nyckelord :HIV; Nurses; Experiences; Perceptions; Nurse students; Patient meetings; HIV; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Upplevelser; Patientmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV upptäcktes i USA 1981. Troligtvis uppkom dock sjukdomen tidigare. HIV är ett virus som lagras i kroppens arvsmassa. I slutet av 2015 uppskattades 36,7 miljoner människor i världen leva med HIV. LÄS MER

 4. 4. Hur föräldrar till barn med ADHD upplever bemötandet av vårdpersonal inom hälso-och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Lucas; Marina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :ADHD; parents; experience; children; ADHD; föräldrar; upplevelse; barn;

  Sammanfattning : Background: About five percent of Swedish children have been diagnosed with ADHD until 2016. Living with ADHD can involve multiple trials both for the child and the parents. Upon investigation and diagnosing of the ADHD the parents of these children have to face various health personnels with different skills in health care. LÄS MER

 5. 5. "Du är den kraftfullaste magneten i universum!" - En kritisk diskursanalys av den spirituella självhjälpsboken The Secret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Isabelle Bervenius; [2016]
  Nyckelord :The Secret; Rhonda Byrne; självhjälpslitteratur; självförverkligande; New Age; New Thought; attraktionslagen; law of attraction; nyandlighet; individualism; harmoni; lycka; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagligen möts vi av budskap om hur man bör leva sitt liv. Hur man blir framgångsrik, finner en partner eller uppnår lycka och inre harmoni. Ett utbrett och relativt billigt sätt att inleda sitt personliga utvecklingsprojekt på är att köpa sig en självhjälpsbok. LÄS MER