Sökning: "att leva med bipolär sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden att leva med bipolär sjukdom.

 1. 1. Individens erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom: En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anders Axelson; Susanna Hjälm; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Coping; Individual s experience; Stigma; Bipolär sjukdom; Copingstrategier; Individers upplevelse; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som påverkar sinnesläget hos individen och drabbar ca 1–2,4 % av den svenska befolkningen. Sjukdomen debuterar kring 15–35 årsåldern och diagnostiseringen sker ofta sent. Sjukdomen medför stora konsekvenser för såväl individen som för samhället. LÄS MER

 2. 2. En tillvaro som pendlar mellan höga berg och djupa dalar : En litteraturbaserad studie om människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elinore Söderholm; Lovisa Svantesson; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; experiences; living with; self-control; stigmatization; Bipolär sjukdom; erfarenheter; självkontroll; stigmatisering;

  Sammanfattning : Background: Bipolar disorder is a lifelong illness in which increased mood and depressive episodes alternate, forming a bipolar manic-depressive syndrome. A psychiatric illness is associated with stigma and self-stigma and bipolar disorder is the psychiatric illness that has the greatest risk of suicide. LÄS MER

 3. 3. Vuxnas upplevelser att leva med bipolär sjukdom : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Josefine Myrén; Annie Tingström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Himmel och helvete - Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Charlotte Bohlin; [2020]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; upplevelser; levnadssituation; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion: Bipolär sjukdom har ökat de senaste 20 åren. Av alla psykiatriska sjukdomar är bipolär sjukdom den som har högst suicidfrekvens. Upp till 50 % av alla patienter med bipolär sjukdom kommer någon gång under sin livstid att försöka ta sitt liv. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan litium och lamotrigin vid behandling av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hanna Zacco; [2020]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; litium; lamotrigin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt psykiskt sjukdomstillstånd som brukar delas upp i typ 1 och typ 2. Prevalensen för bipolär sjukdom typ 1 är knappt 1 % och för typ 2 cirka 2-4 %. Det är inte känt vad som orsakar sjukdomen men det förekommer en hög ärftlighet där det genetiska bidraget uppskattas till 56,4 – 61,8 %. LÄS MER