Sökning: "att leva med depression"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden att leva med depression.

 1. 1. NÄR LIVET FÖRÄNDRAS : Människors erfarenheter vid diagnosdebuten av Alzheimers sjukdom- ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Teller Gabriella; Liss Katarina; [2020]
  Nyckelord :Alzheimer s disease at an early stage; life story; people s experiences; nurses skills.; Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede; livsberättelse; människors erfarenheter; sjuksköterskors kompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är idag den vanligaste förekommande demenssjukdomen. Människans egna upplevelser av att leva med Alzheimers är mindre beforskat. Symptom som depression och oro beskrivs i tidigt skede hos människan med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Att leva med depression efter stroke : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Andrea Benitez; Shahzad Qureshi; [2020]
  Nyckelord :Stroke; Patient; Depression; Depressiva symtom; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en människa drabbas av stroke innebär det plötsliga förändringar för individens vardagliga liv. Det är inte bara fysiska komplikationer som kan uppstå, utan en tredjedel av personer som drabbas av stroke drabbas även av efterföljande depression. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av att leva med depression : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Christoffer Jackson; Fredrik Knarrström; [2019]
  Nyckelord :depression; elderly; loneliness; stigmatization; depression; ensamhet; stigmatisering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom i världen, och äldre människor är särskilt utsatta. Den förväntas vara den näst vanligast funktionsnedsättning i världen efter hjärtsjukdom inom ett par årtionden. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Petersson; Linnéa Sundström; [2019]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Quality of life; Experience; Hjärtinfarkt; Livskvalitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hjärtinfarkt är en irreversibel ischemisk skada i hjärtmuskeln orsakad av en ocklusion. I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den största folksjukdomen och årligen drabbas cirka 26 400 människor, av de avlider ungefär 5 900. LÄS MER

 5. 5. En kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Molly Jansson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; omvårdnad; psykisk sjukdom; hälsa; sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykiatrisk diagnos som påverkar känslolivet. Det som karaktäriserar sjukdomen är ett pendlande mellan depression och hypomani/mani som är en eufori utöver det vanliga. LÄS MER