Sökning: "att leva med kronisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden att leva med kronisk sjukdom.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga sjukdomen - Att leva med endometrios : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Cathrin Myhrman; Sandra Krokström; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; experience; living with and perception; Endometrios; upplevelse; erfarenhet och uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen lider av endometrios. Endometrios är en kronisk obotlig sjukdom premenopausalt, som för med sig symtom så som smärta, kronisk bäckensmärta, dyparenui, dysmenorré samt trötthet. Endometrios är en underdiagnostiserad diagnos och det tar lång tid innan diagnosen fastställs. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Konstantina Karagouni; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Pain; Quality of life; Women; Suffering; Endometrios; Upplevelser; Smärta; Livskvalité; Kvinnor; Lidande;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a gynecological disease for women of fertile age. Ten percent of the fertile female population is believed to have the disease. Endometriosis usually manifests itself in the form of heavy bleedings, cramps, painful periods, pain during intercourse and chronic abdominal and pelvic pain. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Johansson; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Life change events; Nurses; Self-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i samhället. Under 2019 uppskattades 463 miljoner vuxna leva med diagnosen och antalet förväntas att stiga. Komplikationer av sjukdomen är många men de allvarligaste är hyperglykemi och kardiovaskulära förändringar. LÄS MER

 5. 5. “När du är märkt med epilepsi, stängs alla dörrar” : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med epilepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Andreas Larsson Hammarlund; Oliwer Lappalainen Rollert; [2020]
  Nyckelord :epilepsi; upplevelser; leva med; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som förekommer över hela världen. Epilepsi yttrar sig genom olika former av anfall som kan innebära kramper, medvetslöshet, muskelryckningar, utöver det är sjukdomen många gånger helt osynlig. LÄS MER