Sökning: "att lyckas med byggprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden att lyckas med byggprojekt.

 1. 1. BIM360 BUILD SOM VERKTYG I VVS-PRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Daniel Svensson; Albin Stark; [2019]
  Nyckelord :Quality assurance; BIM360 Build; Implementation; HVAC production; Digitization; Kvalitetssäkring; BIM360 Build; Implementering; VVS-produktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Digitalisering av byggbranschen har ökat succesivt de senaste åren i takt med att nya effektiva BIM-verktyg lanseras på marknaden. Med ny teknik effektiviseras föråldrade metoder och kvalitetssäkringen förbättras. BIM som verktyg i produktionsstadiet är ej lika utpräglat som i andra skeden av ett byggprojekt. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av Last Planner på materialhantering: : En fallstudie på medelstora byggarbetsplatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Last Planner; Kommunikation; Flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Byggnadsprojekt finns i många varianter, stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem som är gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden ofta inte fungerar på ett bra sätt. LÄS MER

 3. 3. Målstyrning under produktionsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Arvid Widén; [2019]
  Nyckelord :Målstyrning; målkort; byggproduktion; implementering; visualisering; kommunikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utvärdera hur arbetet med målstyrning kan förbättras under produktionsskedet i byggbranschen. Studien har gjorts som en kvalitativ fallstudie baserat på tre byggprojekt i ett av Sveriges största byggföretag. LÄS MER

 4. 4. Ett strukturerat arbetssätt vid anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförande : - en fallstudie vid BDX Företagen AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Helena Bäckman Andersson; [2018]
  Nyckelord :Byggprojekt; Byggstyrning; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning i projekt; Projektstyrningsmodell;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är en av de vanligaste arbetsformerna projektverksamhet. Det är dock en stor del av projekten som inte lyckas ekonomiskt. Många projekt möter problem, tar fel kurs eller går under och följden av det resulterar i stora förluster av tid, pengar och engagemang. LÄS MER

 5. 5. Eftermarknaden för byggprojekt inom kommersiella fastigheter : ett organisations- och relationsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karl Gustafsson; Alex Lund Riboe; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; Organization; Service Marketing; Relationship management Theory; Warranty; Quality; Eftermarknad; Organisation; Servicemarknadsföring; Kund-leverantörsrelationen; Garanti; Kvalitet;

  Sammanfattning : Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. Ett sätt att stå sig stark på marknaden är att finna andra konkurrensmedel än de traditionella: pris och kvalitet. Detta examensarbete syftar att undersöka eftermarknadens betydelse för entreprenadbolag och fastighetsägare. LÄS MER